Feeds:
Įrašai
Komentarai

Archive for 14 gegužės, 2009

Nebijokime!

Šiomis dienomis, rinkdami Lietuvos Respublikos Prezidentą, kuriame savo valstybės ateitį. Piliečių balsas šiandien laisvai reiškiamas, esame laisvi pasirinkti, skirtingai nuo anų gūdžių laikų – štai šiandien, su Prof. V.Landsbergiu viešėdama Skuode, tolimame Lietuvos kampelyje, balsavau išankstiniuose rinkimuose už LR Prezidentą.
Esame drąsių, nepavergtų žmonių tauta – šią dieną sukanka 37 metai nuo Romo Kalantos žūties už Lietuvos laisvę, už mūsų visų teisę rinktis. Tais laikais toks veiksmas buvo vienintelis būdas atkreipti Lietuvos (o ir viso pasaulio) visuomenės dėmesį į mūsų tautos priespaudą. Tai buvo tikra pilietiškumo išraiška , pareikalavusi didžiulės drąsos. Būtent šis R.Kalantos žingsnis paskatino daugiatūkstantinę demonstraciją Kaune, sujudino žmones, nepritariančius sovietinei santvarkai.
Džiaugiuos, kad to meto patyrimą galiu perimti iš savo tėvelių, dalyvavusių toje demonstracijoje už Lietuvos laisvę. Šis patyrimas tik sustiprina mano tikėjimą Lietuvos laisve ir norą dirbti jos valstybingumo labui. Nebijokime būti laisvi!

Read Full Post »