Feeds:
Įrašai
Komentarai

Archive for 17 gegužės, 2009

“Per lygius laukus lietutis lijo,

jaunas bernelis vainelėn jojo.

Vai sustok sustok, jaunas berneli,

atsisveikinki tėvų, motulį.

Negaliu sustot, negaliu sustot,

mano žirgelis nesutramdomas,

mano širdelė nesudraudžiama“

 

Lietuvių liaudies daina

 

Šiemet Lietuva mini Nepriklausomybės kovų 90-metį, Ribentropo-Molotovo pakto 70-metį, 60 metų nuo Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaracijos, 20 metų nuo Baltijos kelio. Šios datos rodo mūsų valstybei siųstus išbandymus, kuriuos mes sugebėjome išgyventi ir išlikti didžia tauta. Tai pavyko pasiekti būnant vieningiems ir susitelkusiems.

Esu dėkinga tiems mūsų valstybės šviesuoliams, kurie išsaugojo Lietuvos valstybingumą ir laisvę. Nepamirškime tų, kurių dėka šiandien kalbame savo kalba, turime teisę rinktis ir galime kurti savo valstybę.

Pasipriešinimas sovietinei okupacijai – bene geriausias kariuomenės ir visuomenės vienybės pavyzdys. Partizanų judėjimą, vienu ar kitu būdu, rėmė per nepriklausomybės dvidešimtmetį išugdyta patriotiškoji visuomenės dalis.

Partizanai bunkeryje meldžiasi už žuvusius kovos brolius

Partizanai bunkeryje meldžiasi už žuvusius kovos brolius. (M. Mikulėno pieš.)

Read Full Post »