Feeds:
Įrašai
Komentarai

Archive for 20 gegužės, 2009

Partizanų dainos

Marytė Čečiatienė

 

Partizanų dainos labai sujaudino Marytę Čečetienę. Aštuoniasdešimtmetė moteris puikiai atsimena pokario laikus ir vargus, kuriuos teko iškentėti. Marytė džiaugėsi galėdama mums parodyti, kur buvo iškastas bunkeris, slėpęs partizanus ketverius metus. Prisimena dieną, kada Kosto Kubilinsko (būsimo sovietinio rašytojo) išduotą bunkerį apsupę rusai sunaikino su ten buvusiais partizanais. Marytė yra padėjusi priimti tame pačiame bunkeryje gimusios partizanės kūdikį, visada padėdavo partizanams, skalbdavo jiems, slėpdavo. Šeimą lankydavo daug Dzūkijos partizanų – ypač Marytė mėgo Vaclovą Voverių-Žaibą, Dzūkų rinktinės vadą, turėjusį gražų balsą. Šis vadas ypatingai buvo apylinkės gyventojų gerbiamas ir remiamas.
Moteris atmena žiaurius stribus, kurie ne kartą ją mušė, bandydami iškvosti. Tarp stribų buvo daug lietuvių… Mes Marytei padovanojom trispalvę ir pažadėjom sugrįžti.

Mieliūnų k., Alytaus raj., M. Mikulėno fotografijos

Read Full Post »