Feeds:
Įrašai
Komentarai

Archive for 2009 gegužės

Su Šeimos diena

Sveikinu su tarptautine Šeimos diena, linkėdama mums visiems sutarimo, darnos, pagarbos vieni kitiems. Būkime stipria šeima, kurioje visos nuomonės išklausomos, kurioje kiekvienas jaustųsi saugus, mylimas ir neatstumtas. Vadovaukimės krikščioniškomis vertybėmis ir drauge, kaip vieninga šeima, puoselėkime savo valstybę.

Read Full Post »

Nebijokime!

Šiomis dienomis, rinkdami Lietuvos Respublikos Prezidentą, kuriame savo valstybės ateitį. Piliečių balsas šiandien laisvai reiškiamas, esame laisvi pasirinkti, skirtingai nuo anų gūdžių laikų – štai šiandien, su Prof. V.Landsbergiu viešėdama Skuode, tolimame Lietuvos kampelyje, balsavau išankstiniuose rinkimuose už LR Prezidentą.
Esame drąsių, nepavergtų žmonių tauta – šią dieną sukanka 37 metai nuo Romo Kalantos žūties už Lietuvos laisvę, už mūsų visų teisę rinktis. Tais laikais toks veiksmas buvo vienintelis būdas atkreipti Lietuvos (o ir viso pasaulio) visuomenės dėmesį į mūsų tautos priespaudą. Tai buvo tikra pilietiškumo išraiška , pareikalavusi didžiulės drąsos. Būtent šis R.Kalantos žingsnis paskatino daugiatūkstantinę demonstraciją Kaune, sujudino žmones, nepritariančius sovietinei santvarkai.
Džiaugiuos, kad to meto patyrimą galiu perimti iš savo tėvelių, dalyvavusių toje demonstracijoje už Lietuvos laisvę. Šis patyrimas tik sustiprina mano tikėjimą Lietuvos laisve ir norą dirbti jos valstybingumo labui. Nebijokime būti laisvi!

Read Full Post »

Pilietinės iniciatyvos Europoje

Gegužės 8 d. Seime vyko Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą penkerių metų minėjimas. Konferenciją „5 narystės ES metai: Lietuvos Europos politika“ sveikino LR Prezidentas Valdas Adamkus, Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius, Seimo Pirmininkas Arūnas Valinskas. Pranešimus konferencijoje skaitė Užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas, Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Audronius Ažubalis, Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkas Česlovas Stankevičius bei kiti Lietuvos užsienio politikos formuotojai ir ekspertai.
V. Č. Stankevičius savo kalboje pabrėžė, kad būtina paminėti Lietuvos atstovų Europos Parlamente indėlį, stiprinant vertybinę Europos Sąjungos darbotvarkę bei Lietuvos Respublikos piliečių iniciatyvas. Anot komiteto pirmininko, Lietuvos piliečiai aktyviai ir rezultatyviai dalyvavo Europos Sąjungos teisėkūroje, formuojant Lietuvos Respublikos pozicijas svarbiausias klausimais ir stiprinant vertybinį ES politikos karkasą. Būtina paminėti, kad daugiau kaip 30 tūkstančių parašų surinkusi Lietuvos jaunimo lyderės Radvilės Morkūnaitės peticija dėl Šiaurės Europos srovės dujotiekio grėsmės pristatyta Europos Parlamente tapo pagrindu Europos Parlamentui 2008 m. liepos 8 d. priimti svarbią rezoliuciją dėl šio projekto ekologinių aspektų. Visa tai rodo, kad Lietuvos pastangos formuojant ES darbotvarkę buvo rezultatyvios, – teigė Č. V. Stankevičius.

Read Full Post »

Su Europos diena!

Sveikinu Jus su gegužės 9-ąja – Europos diena. Šįmet švenčiame narystės Europos Sąjungoje penkerių metų sukaktį. Išsaugoję Lietuvos Valstybę ir grįžę į Europos tautų šeimą, šiandien galime džiaugtis valstybės saugumu ir sudaryta galimybe atskleisti kiekvieno iš mūsų kūrybinį, ekonominį, kultūrinį potencialą. Linkiu mums visiems – Lietuvai – būti stipriems Europoje.

Read Full Post »

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

Gegužės 7 d. – didi diena Lietuvai. Šįmet sukanka 105 metai nuo lietuviškos spaudos atgavimo. Po 1863 – ųjų metų sukilimo Rusijos Imperijos Caras uždraudė lietuvišką žodį. Lietuviškai skaityti ir rašyti buvo mokomasi taip vadinamose „daraktorinėse“ mokyklose ar tiesiog prie spingsinčios balanos. Stiprių ir valingų žmonių – knygnešių, kaimo šviesuolių – dėka mūsų protėviai išlaikė gražią seną kalbą, perdavė ją ateities kartoms. Nepamirškime branginti tai, kas svarbiausia, tai, kas mus daro išskirtiniais – mūsų kalbą!
Mano prosenelis, Antanas Morkūnas (Kėdainių burmistras 1924-1927 m.), turėjo pirmąjį lietuvišką knygyną Kėdainiuose, kuris veikė nuo 1919 m. iki Antrojo pasaulinio karo, okupacijos. Po prosenelio mirties knygynu rūpinosi mano senelis Marijonas Morkūnas.
Mano tėtis dar sovietmečiu bandė surasti kokių nors dokumentų apie knygyną, tačiau kalbėti apie tarpukario knygyną buvo, švelniai tariant, nemadinga. Tik jo klasės draugai vis kažkodėl prašydavo duoti paskaityti smetoniškos literatūros. Šitą daryti tėvo šeima buvo griežtai uždraudusi – niekas nenorėjo būti išvežtas Sibiran… Sovietinės okupacijos metais tėčio namai, kaip pasakojo jo teta, buvo krėsti vienuolika (!) kartų. Vienos iš tokių kratų protokolą tėtis aptiko archyve. Ten parašyta, jog „rasta knygų tiesiog maišais“. Gal iki kokių 1960–ųjų namuose buvo laikomi paruošti džiūvėsiai, kruopų, pupelių maišeliai, medžiagų pusgaminiai tam atvejui, jei šeima būtų tremiama.
Džiaugiuosi, kad šiandien laisvai ir nebijodami kalbame savo gimta kalba. Saugokime ją!

Read Full Post »

Read Full Post »

Šiandien, gegužės 6-tą dieną, Vyriausioji rinkimų komisija rengė rinkimų į Europos Parlamentą sąrašo numerių partijoms traukimą. Džiaugiuosi, kad man buvo patikėta pareiga ištraukti numerį TS-LKD partijai.
Smagu pranešti, kad TS-LKD partijos rinkiminis numeris į Europos Parlamentą yra 11.

 

ts-lkd-11

Read Full Post »

Šių metų balandžio 28 d. LR Seime vyko Baltijos valstybių piliečių forumas „Europos Parlamento rinkimai ir Europos Sąjungos iššūkiai“, kuriame lankėsi Europos Parlamento Pirmininkas Hans-Gert Pottering. Susitikime Europos Parlamento pirmininkas kreipėsi į Lietuvos, Latvijos, Estijos piliečius. Pirmininkas prisiminė svarbias sukaktis – Baltijos kelio, Berlyno sienos žlugimo metines, taip pat 1979 m. – savo pirmuosius rinkimus į EP, kuomet jis būdamas 33 m. tapo jauniausiu europarlamentaru savo Europos liaudies partijos – Europos demokratų (EPP-ED) frakcijoje.
Forumo metu kaip vienais iš svarbiausių Europos Sąjungos iššūkių Hans-Gert Pottering įvardijo energetinį solidarumą, nepriklausomumą nuo vieno energetinio šaltinio, Rusijos. Todėl reikia patikimo energetinio partnerio, kaip ir būtinybės diversifikuoti energetinius šaltinius.
Kalbėdamas apie ES vienijančias bendras vertybes, Europos Parlamento pirmininkas pabrėžė, kad Baltijos valstybės, išgyvenusios totalitarinius režimus, žengia pirmuosius žingsnius šių režimų įvertinimo procese. Europos Parlamente Lietuvos, Latvijos, Estijos rinktų europarlametarų dėka balandžio 2 d. priėmė rezoliuciją, smerkiančią visų rūšių totalitarinius režimus.
Be to, pasak EP Pirmininko, reikia neužmiršti, kad gyvename turtingame žemyne, galinčiame didžiuotis skirtingomis kultūrinėmis tapatybėmis. Kita vertus, jis savo kalboje teigė, turime siekti kurti vienybę tarp regionų ir tautų, o kandidatai į Europos Parlamentą nusipelno susilaukti žmonių pasitikėjimo. Kandidatams teksianti užduotis – derinti nacionalinius interesus su europiniais, todėl būtina paremti Europos Parlamentą ateinant birželio 7 d. ir taip kurti gerą savo žemyno ateitį. Ir atiduoti savo pasitikėjimą tiems, kuriais tikrai pasitikime Europos Parlamento rinkimuose. Ir ši užduotis pirmiausia tenka jaunimui.

Read Full Post »

Mamos diena

Sveikinu visas mamas, močiutes, tetas su Motinos diena. Sveikinu Jus visas, kurios mums perdavėte Lietuvos istoriją, tradicijas, papročius, kurios išugdėte mus Lietuvos piliečiais. Tai darėte įvairiais būdais – dainuodamos lopšines, pasakodamos pasakas, istorijas, rodydamos pavyzdį, kaip dirbti valstybės labui.
Sveikinu Jus visas!

Read Full Post »

Po Lietuvą

Tokį gražų pavasarį nepaprastai smagu važiuoti per Lietuvos miestus ir bendrauti su įvairiais žmonėm, tuo pačiu nepamirštant aplankyti ir žymių kultūrinių, istorinių vietų, išgirsti įdonių istorijų.
Per įpusėjusį ilgąjį savaitgalį teko lankytis Šakiuose, Virbalyje, Kėdainiuose, Ukmergėje.

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »