Feeds:
Įrašai
Komentarai

Archive for 12 birželio, 2009

2009 metų birželio 10 dieną Europos Komisija pristatė ES Baltijos jūros regiono strategiją. Tai – išsamus dokumentas, kuriuo Europos Komisija kitoms ES institucijoms (Europos Parlamentui, Europos Tarybai, Europos ekonominių ir socialinių reikalų komitetui ir Europos regionų komitetui) pristato ES viziją Baltijos jūros regiono (o jame – net 8 ES valstybės, tarp kurių – ir Lietuva) klausimu, pagrindinius tikslus ir veiksmus šiame regione.

Strategija faktiškai buvo pradėta kurti dar 2006 metais, kuomet Europos Parlamentas priėmė dabartinio Suomijos užsienio reikalų ministro A.Stubb’o parengtą dokumentą, išdėstantį pagrindines Baltijos jūros regiono problemas ir raginantį ES imtis aktyvesnių veiksmų šioje ES pusėje. Trečiadienį Europos Komisijos pristatytame dokumente pateikiami keturi pagrindiniai Baltijos jūros regionui kylantys iššūkiai – užtikrinti tvarią aplinką; paspartinti regiono plėtrą; padidinti regiono patrauklumą bei prieinamumą; užtikrinti saugumą regione.

Strategijos įgyvendinimo plane numatyta, kad užtikrinant tvarią aplinką, visų pirma turi būti mažinamas teršalų išmetimas, imamasi priemonių natūralių zonų ir biologinės įvairovės išsaugojimui, pavojingų medžiagų naudojimo sumažinimui.

Įgyvendinant Baltijos jūros strategiją, Komisija siūlo nesteigti naujų institucijų, neskirti papildomo finansavimo – tiesiog paskirstyti turimus išteklius taip, kad tai kuo geriau prisidėtų prie strategijos įgyvendinimo. Todėl Baltijos jūros valstybėms pasiūlyta koordinuoti atskiras Strategijos įgyvendinimo sritis. Lietuva kartu su Švedija koordinuos transporto jungčių klausimus (į tai įeina tokie projektai kaip Rail Baltica, Via Baltica), taip pat prisidės ir prie kitų sričių.

Tenka apgailestauti dėl to, kad Šiaurės srovės dujotiekis (‘Nord Stream’) nepateko į Baltijos jūros strategiją. Deja, Europos Sąjungoje tokie dažni kompromisai lėmė tai, kad kai kurių projektu suinteresuotų valstybių prašymu atsisakyta šio jautraus klausimo iškėlimo į ES lygį.

Read Full Post »