Feeds:
Įrašai
Komentarai

Archive for 16 liepos, 2009

Iškovoti komitetai

Pirmosios 7-ojo Europos Parlamento sesijos Strasbūre metu paaiškėjo, kokiuose komitetuose dirbs parlamentarai. Labai džiaugiuosi, jog gavau Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą (ENVI). Šis, vienas populiariausių ir svarbiausių komitetų, buvo mano prioritetinis pasirinkimas, beje, kaip ir daugelio kitų parlamentarų. Šiandien, liepos 16 d. vyko pirmasis ENVI posėdis, kurio metu išrinktas pirmininkas ir jo pavaduotojai. Pirmininku tapo socialistas J. Leinen (Vokietija), pirmąja vice pirmininke liberalė C. Lepage (Prancūzija), antruoju vice pirmininku žaliųjų atstovas C. Schlyter (Švedija), trečiuoju vicepirmininku EPP atstovas B. Sonik (Lenkija) ir ketvirtuoju vicepirmininku socialistas D. Jorgensen (Danija). Antriniu (substitutu) gavau Regioninės plėtros komitetą (REGI).

EPP atstovai komitete

Europos liaudies partijos parlamentinė grupė ENVI komitete turi 23 vietas pagrindiniams nariams, ir 23 tiems, kuriems komitetas antrinis (substitutinis). Nuo EPP komiteto koordinatoriais išrinkti vokietis P. Liese, austras R. Seeber, vice koordinatorė italė E. Gardini. Narių nuo EPP pasiskirstymas pagal valstybes ENVI komitete:

Vokietija – 5 pagrindiniai nariai, 3 substitutiniai

Italija – 4 pagrindiniai, 3 substitutiniai

Prancūzija – 2 pagrindiniai, 3 substitutiniai

Lenkija – 2 pagrindiniai, 2 substitutiniai

Ispanija – 2 pagrindiniai, 2 substitutiniai

Rumunija – 1 pagrindinis

Vengrija – 1 pagrindinis

Graikija – 1 pagrindinis

Austrija – 1 pagrindinis

Nyderlandai – 1 pagrindinis

Belgija – 1 pagrindinis, 1 substitutinis

Suomija – 1 pagrindinis

Lietuva – 1 pagrindinis

Slovakija – 2 substitutiniai

Bulgarija – 1 substitutinis

Švedija – 1 substitutinis

Airija – 1 substitutinis

Slovėnija – 2 substitutiniai

Kipras – 1 substitutinis

Read Full Post »