Feeds:
Įrašai
Komentarai

Archive for 5 spalio, 2009

Neseniai pasibaigusiame EP Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto posėdyje, teko pristatyti Europos liaudies partijos frakcijos poziciją dėl OSPAR konvencijos pakeitimų, kuriais aplinkai saugiu būdu būtų leidžiama geologiškai saugoti anglies dioksido srautus po jūros dugnu.

CO2 po jūros dugnu?

M. Mikulėno piešinys [c], [p].

Paprastai komitetuose galimybę išsakyti savo poziciją turi ne daugiau, nei penki EP nariai. Šiandien pasisakiau kaip šešėlinė pranešėja, labai džiaugiuosi šia frakcijos patikėta galimybe, juo labiau, kad tema – susijusi su jūrų apsauga.

Išklausius pagrindinės pranešėjos šiuo klausimu frakcijos „Laisvės ir demokratijos Europa“ narės Annos Rosbach paruoštą pranešimą, teko pateikti keletą komentarų apie Šiaurės rytų Atlanto jūros aplinkos apsaugos konvencijos (OSPAR konvencija) II ir III priedų pakeitimus, susijusius su anglies dioksido srautų saugojimu žemės gelmių geologinėse formacijose bei siekį suteikti galimybę vykdyti anglies dioksido surinkimo ir saugojimo operacijas OSPAR jūros baseine.

Tokius Šiaurės rytų Atlanto jūros aplinkos apsaugos konvencijos pakeitimus paskatino Bendrijos vadovų Tarybos susirūpinimas dėl klimato kaitos ir vandenynų rūgštingumo, kuriuos sukelia padidėjusi anglies dioksido koncentracija atmosferoje.

Galima sveikinti technologijų pažangą, kuri nuo tada, kai buvo pasirašyta Konvencija, suteikė naujų galimybių surinkti pramonės ir su energija susijusių šaltinių išmetamą anglies dioksidą, jį transportuoti ir šalinti į po jūros dugnu esančias geologines formacijas, ilgam laikui izoliuojant nuo atmosferos ir jūros.

Tačiau, mano įsitikinimu, svarbiausia, kad įteisinant šiuos pakeitimus būtų toliau įgyvendinamas pagrindinis Konvencijos tikslas – užkirsti kelią taršai ir apsaugoti jūros baseiną nuo kenksmingo žmogaus veiklos poveikio.

Sveikindama pastangas saugiai šalinti anglies dioksido srautus į geologines formacijas, taip pat akcentavau svarbą užtikrinti, jog nuolatinis laikymas šiose formacijose neturėtų neigiamų pasekmių jūros aplinkai, žmonių sveikatai ir kitiems teisėtiems jūros aplinkos naudojimo būdams.

Juk pati esu iš Lietuvos. Ir šiandien ši šalis, kaip ir kaimynės, gyvenančios aplink Baltijos jūrą, puikiai žino, kokią grėsmę ekosistemai kelia jos dugne dėl neatsakingų žmonių veiksmų susikaupusios kenksmingos medžiagos.

Dar labiau baimintis dėl jų šiandien skatina siekis jūros dugnu tiesti dujotiekį Nord Stream ir atsisakymas pripažinti, kad tiesimo jūros dugnu procesas grasina rimta ekologine katastrofa.

Tad būtina nepamiršti atsakomybės, kuri visada keliauja kartu su naujomis galimybėmis. Reikia būti budriems, kad pastangos mažinti anglies dioksido kiekį atmosferoje nepaveiktų jautrios jūrų aplinkos.

Dėl galutinio pranešimo teksto Europos Parlamentas turėtų balsuoti šių metų lapkričio 24 dienos plenariniame posėdyje.

Read Full Post »