Feeds:
Įrašai
Komentarai

Archive for 7 spalio, 2009

Ką tik pasibaigė EPP frakcijos pasitarimas ir netrukus prasidės dviejų dienų plenarinė sesija. Joje – labai įvairi tematika: referendumo Airijoje rezultatų aptarimas, informacijos laisvė Italijoje, specialiojo EP komiteto krizei analizuoti steigimas, G20 susitikimo rezultatų įvertinimas, transporto, plėtros ir bendradarbiavimo, teisingumo ir vidaus reikalų aktualijos.

Numatoma sesiją pradėti spalio 2 d. Airijoje surengto referendumo dėl Lisabonos sutarties rezultatų aptarimu, kuriame dalyvaus EP politinių frakcijų delegatai, taip pat Europos Komisijos ir ES Tarybos atstovai.

Vėliau, dalyvaujant Europos Komisijos atstovams, ketinama aptarti informacijos laisvės padėtį Italijoje, tačiau balsuoti dėl šio klausimo numatoma kitoje EP plenarinėje sesijoje Strasbūre.

Rytoj tęsime darbą pradėdami nuo labai jautrių klausimų šiomis dienomis: pirmiausia ketinama balsuoti dėl siūlymo įsteigti specialųjį komitetą finansų bei ekonomikos krizei analizuoti. Komitetas nagrinės padėtį, taip pat įvertins ES pritaikytas priemones bei pasiūlys naujų. Per savo veiklos laikotarpį jis parengs dvi ataskaitas. Savo ruožtu komitetas rengs svarstymus dalyvaujant socialiniams partneriams, ekspertams, taip pat šalių parlamentų ir vyriausybių atstovams.

Antrasis klausimas – keleivių situacija skrydžių bendrovių bankroto atveju.  Daugelio EP narių nuomone, esant tokiai situacijai, keleiviai turėtų gauti kompensacijas. Debatai šiuo klausimu numatomi šiandien: ketinama aptarti siūlymus Europos Komisijai, kaip patobulinti esamus teisės aktus arba priimti naujus, kurie leistų apsaugoti keleivius.

Read Full Post »