Feeds:
Įrašai
Komentarai

Archive for 9 lapkričio, 2009

Šiandienos rytas prasidėjo LR Seime – spaudos konferencijoje dėl Nord Stream. Šią konferenciją inicijavau reaguodama į Danijos, Švedijos ir Suomijos pritarimus tiesti dujotiekį Baltijos dugnu.

Spaudos konferencija LRS'091109

M. Mikulėno nuotrauka [c], [p];

Be abejonės, negalime šių žinių vadinti stebinančiomis. Apie veiksmus ir pastangas, kokių buvo imtasi „spaudžiant“ ar „motyvuojant“ valstybes tinkamai apsispręsti rašyta ir spaudoje, kalbėta ir institucijų koridoriuose. Vyriausybės jau tarė savo žodį, „Nord Stream“ susirinko derlių.

Tačiau stebėtina tai, kad šio projekto žalingo poveikio jūros aplinkai ir aplink Baltiją gyvenantiems žmonėms – lyg ir nebeįžvelgiama. Juolab tada, kai tarptautinės mokslininkų grupės rugsėjį  atliktų tyrimų Baltijos jūroje rezultatai sako visai ką kita.

Šiandien spaudos konferencijoje genotoksikologės Janinos Baršienės pristatyti rugsėjį atlikto Baltijos jūros būklės tyrimo rezultatai aiškiai ir neabejotinai patvirtina, kad tiesiant dujotiekį “Nord Stream“ bus padaryta neatitaisoma žala į aplinką paskleidus teršalus, nusėdusius jūros dugne.

Pasak J.Baršienės, gavus pirmuosius rezultatus, tikėtasi, kad jie bus blogi, tačiau nesitikėta, kad jie bus tokio aukšto genotoksiškumo lygio ir tokios genetinės rizikos, kokių anksčiau negauta niekur kitur. Tyrimo rezultatų duomenys rodo, kad Natura 2000 zonose, tiek Suomijos, tiek Estijos pusėje jau dabar genetinės rizikos laipsnis yra padidintas maždaug keturis-penkis kartus.

Nors ekspedicija nebuvo įleista tirti aplinkos užterštumo Rusijos ekonominiuose vandenyse, šalia jų paimti mėginiai atskleidžia, jog ten užterštumas normas viršija kelias dešimtis kartų.

Tai, jog žalia šviesa „Nord stream“ buvo uždegta tuo pat metu, kai V. Putinas viešai pagrasino Europai esą dujų tiekimas per Ukrainą vėl gali sutrikti, rodo ekonominio spaudimo svertų galią.

Akivaizdu, kad „Nord Stream“ patarėjas Baltijos šalių klausimais Romansas Baumanis, prieš pat spaudos konferenciją išplatinęs pranešimą, pasirengęs padaryti viską, kad tikroji informacija apie dujotiekio poveikį būtų dangstoma. Tad ir šiandien “operatyviuoju“ pranešimu siekta neigti bet kokius nuogąstavimus dėl projekto kenksmingumo aplinkai.

P. R.Baumanio pasisakyme teigiama, per kelerius metus buvo atlikta daugybė išsamių Baltijos jūros mokslinių tyrimų, jų metodologija sertifikuota patikimų kompanijų, kurios yra lyderės atliekant tokius tyrimus. Tame pačiame pranešime p. Baumanis demonstuoja savo įtikėjimą minėtais tyrimo rezultatais ir tuo, kad vamzdyno tiesimas ir eksploatacija yra saugūs aplinkai.

Tačiau norėtųsi dar kartą paklausti šio pono (jau kartą esu klaususi, ar pats, būdamas Baltijos regiono piliečiu, sąžiningai tiki tuo, ką pasakoja žmonėms), kas, jo manymu, turi daugiau motyvų pateikti klaidinančią informaciją žmonėms: ar tarptautinė nepriklausoma mokslininkų grupė, ar tiesioginius ir didelius finansinius interesus turinti bendrovė, siekianti dangstytis už pačios “Nord Stream” lėšas pirktomis poveikio aplinkai išvadomis?

Aš tikiu mokslininkais. Ir jie sako, kad dujotiekio tiesimas sukels nepataisomą genetinę žalą. Ir apie tai Baltijos jūros pakrančių gyventojus derėtų informuoti, o ne žaisti “katę maiše“.

Read Full Post »