Feeds:
Įrašai
Komentarai

Archive for 23 lapkričio, 2009


“Užuolalio šakos linko,
kad mus jaunus vaiskan rinko.“
iš Lietuvių liaudies dainos

Šiandien – Lietuvos kariuomenės diena. Ją minime nuo 1918 metų, kai vasario  16 dieną buvo paskelbtas Lietuvos Nepriklausomybės aktas, o tų pačių metų lapkričio 23 – tuometis krašto apsaugos ministras pirmininkas Augustinas Voldemaras pasirašė įsakymą, kuriuo buvo įkurta Apsaugos taryba ir pradėtos formuoti šalies reguliariosios pajėgos. Šiandieninė Lietuvos kariuomenė tęsia to laikmečio kariuomenės tradicijas, o lapkričio 23 d. laikoma oficialia kariuomenės atkūrimo diena.

Tai diena, kai prisimename karius savanorius, kurie prieš devyniasdešimt vienerius metus stojo į kovą už savo krašto nepriklausomybę, pagerbiame pokario partizanų gretose kovojusius prieš sovietų okupaciją, lenkiame galvą atkurtos Lietuvos nepriklausomybės savanoriams, Sausio tryliktosios gynėjams, pagerbiame visus, gynusius savo tėvynę, tautiškumą ir valstybę įvairiais jos istorijos etapais.

Tad šiandien su didžiausia pagarba ir šilčiausiais linkėjimais noriu sveikinti šaulius ir Laisvės kovotojus, karininkus, karius savanorius, kurių ištikimybė pareigai, ištvermė, meilė Tėvynei mus uždega tikėjimui ir susitelkimui už Lietuvą.

Pirmieji Lietuvos kariuomenės savanoriai Kaune 1919m. sausis.
Iškilminga pirmoji Lietuvos karių priesaika Rotušės aikštėje Kaune 1919m. gegužės 11 d.
Pirmasis šarvuotas automobilis “Savanoris“. 1919m.
9-tojo pėstininkų pulko kulkosvaidžių kuopos kariai, pasižymėję kovosesu Lenkijos kariuomene ties Vilniumi. 1920m.
Lietuvos kariuomenės kulkosvaidininkas fronte ties Vieviu. 1920m.
Kunigaikščio Margio rinktinės Ąžuolo apsaugos būrio partizanai.
Pietų LIetuvos srities partizanų vadovybė pakeliui į Žemaitiją. 1948-1949m. žiema.
Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopa Nepriklausomybės aikštėje. 1994 rugpjūčio 31 d.
[M. Mikulėno nuotrauka [c], [p]. Istorinės nuotraukos – iš knygų “Kovų istorijos“, “Kovoje už brangią Tėvynę: Algimanto apygardos partizanų istorija“, Daugel krito sūnų…“]

Read Full Post »