Feeds:
Įrašai
Komentarai

Archive for 27 sausio, 2010

Šią savaitę Briuselyje Europos Parlamento nariai darbavosi komitetuose. ENVI (Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitete) šią savaitę diskutuota apie farmakologinį budrumą dėl vaistų, glaudesnį valstybių narių bendradarbiavimą organų donorystės ir transplantacijos srityje, pandemijos (H1N1) valdymą Europos Sąjungoje 2009 m., informacijos apie maistą teikimą vartotojams ir daugybę kitų aktualių temų, reikiamų sprendimų, aptarta ir EP delegacijos JT klimato kaitos konferencijoje ataskaita.

Komitete pasikeista nuomonėmis su šį pusmetį ES pirmininkaujančios Ispanijos Sveikatos ministe Trinidada Jiménez bei Aplinkos apsaugos ir žemės ūkio ministre Elena Espinosa.

Komitete apsilankiusios Ispanijos sveikatos ministrės teiravausi, ar Ispanija savo pirmininkavimo laikotarpiu yra numačiusi į farmacijos teisės aktų paketą įtraukti daugiau pacientus ginančių nuostatų, kolegos  domėjosi  donorystės, organų transplantacijos, pacientų mobilumo ir jų teisių užtikrinimo, sveikatos saugos abipus sienos  aktualijomis.

Pasak ministrės Trinidados Jiménez, pirmininkavimo laikotarpiu Ispanijos prioritetinėmis sritimis sveikatos srityje bus organų donorystė ir transplantacija, farmacijos teisės aktų paketas ir maisto saugos reikalai.

Ministrės teigimu, kuriant ir plėtojant vieningą Europos sveikatos erdvę, kuri piliečiams užtikrintų saugių ir aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, svarbu remtis universalumo, lygybės ir solidarumo principais.

Aplinkos apsaugos ir žemės ūkio ministrė Elena Espinosa atkreipė dėmesį, jog šioje srityje Ispanija labiausiai rūpinsis darbo tąsa prie Kopenhagos viršūnių susitikimo rezultatų, nes norima, kad tarp valstybių būtų pasiektas įpareigojančio susitarimo, kuris realiai įtakotų pasaulio emisijų mažinimą. Kiti prioritetai apims biologinės įvairovės, dirvožemio, oro kokybės politiką.

Read Full Post »