Feeds:
Įrašai
Komentarai

Archive for 15 kovo, 2010

Prasidėjo komitetų savaitė. Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitete aktualiausias klausimas – maisto ženklinimas ir informacija vartotojams.

Dėl maisto ženklinimo ir informacijos vartotojams svarstymai tęsiasi jau pusantrų metų. Didžiausią interesą šio klausimo sprendimui rodo gamintojai, na,  o  vartotojų teisių gynėjai sakosi neturį tiek pinigų, kad  aktyviai vykdytų lobistinę kampaniją. Taigi diskutuojama dėl produktų kilmės žymėjimo,  pačios žymėjimo schemos pasirinkimo. Manoma, jog reikia suvienodinti žymėjimą, tačiau, pasak Europos Komisijos,  iki šiol to nepavyko padaryti.

Komitete diskutavome apie atskirus pakeitimus, kaip antai – ar reikia nurodyti etiketėje vaisių ir daržovių    paviršiaus apdirbimui naudotas medžiagas, o gal tai tėra perteklinė informacija, kuri tik sukels vartotojų baimes. Daug klausimų kyla ir dėl skerdienos žymėjimo. Kita vertus, žymėjimas vis tik  didžiausia problema ne didiesiems gamintojams, bet mažiesiems – šviežių bandelių kepykloms ir panašiai.

Beje,  skirtingos vartotojų ir gamintojų pozicijos sutapo  dėl informacijos ant pakuočių įskaitomumo ir vartotojų neklaidinimo. 

Taip pat šią savaitę vyko balsavimai dėl Jungtinės Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir vystymo programos BONUS-169.  Pranešimui dėl programos BONUS-169 pateikiau siūlymų dėl projektų atrinkimo finansavimui, atsižvelgiant į kuo tolygesnį jų paskirstymą tarp Baltijos jūros regiono valstybių narių, ypatingą dėmesį skiriant energetiniams projektams.  

Programos BONUS-169 tikslas – padidinti ES valstybių narių, Europos Sąjungos ir dalyvaujančių šalių Baltijos jūrai tyrinėti skiriamus mokslinių tyrimų pajėgumus. Džiaugiuosi, kad trims su šia programa susijusiems mano pateiktiems pasiūlymams, komitete buvo pritarta.

 

Read Full Post »

Kovo 12 dieną dalyvavau Seime vykusiame tarptautiniame Demokratijų bendrijai priklausančių šalių parlamentarų susitikime, kuriame pasirašiau Vilniaus deklaraciją, įsteigiančią Demokratijų bendrijos parlamentinį forumą ir numatančią tolesnius jo veiklos principus:

“Demokratijų bendrijos parlamentinis forumas yra koalicija panašiai mąstančių parlamentarų, pasiryžusių dirbti kartu stiprinant demokratiją ten, kur ji silpna, ir skatinti ją netgi ten, kur ji turi gilias tradicijas, remti taiką, plėtrą ir žmogaus teises bei laisves, lyčių lygybę ir lygias galimybes savo šalyje ir visame pasaulyje“.

Demokratijų bendrija, kuriai Lietuva pirmininkauja 2009-2011 m., yra pasaulinė tarpvyriausybinė sąjunga, jungianti per 100 demokratinių valstybių.

O. Posaškovos nuotr.

Read Full Post »