Feeds:
Įrašai
Komentarai

Archive for 27 kovo, 2010

348 už, 213 prieš ir 60 susilaikiusių. Tokiais rezultatais Europos Parlamento trumposios plenarinės savaitės metu Europos Audito rūmų nariu “nominuotas“ komunistinėms Vengrijos slaptosioms tarnyboms 13 metų savo noru dirbęs  slaptasis agentas, Vengrijos  atstovas R. Szabolcs Fazekašas.

Nuo vaikystės girdim, kad meluoti negražu, kad už blogus darbus bus ir atitinkamas, jokio džiaugsmo neteikiantis, atpildas. Tačiau, pasirodo, kad realybėje, ne moralinių nuostatų teorijoje, būna ir kitaip. Nes už niekšybes nebūtinai atlyginama bausme ar bent jau pagrūmojimu. Ir tai atsitinka ne tik mūsų kieme ar kaimynystėje, tai vyksta įvairiais formatais visame pasaulyje.

Spalvinga p. Fazekašo istorija. Be įvairių pareigų ir kilimo karjeros laiptais, nuo 1976 m. iki 1989 m. tarnaudamas Vengrijos slaptosiose tarnybose, šnipinėjo Austrijos ir Vokietijos diplomatus. Priklausė teroro struktūrai, sukėlusiai begalinį skausmą daugybei žmonių. Ir tai ne buvimas spaliukuose ar komjaunime, tai tarnyba! Ir dar savanoriška.

Nuvilnijus karštoms diskusijoms ir emocingiems pasisakymams apie žmogaus teises, demokratiją, vertybes, lemiamu momentu balsai, tarsi “duoklė“ pakrypo  Austrijos ir Vokietijos diplomatus šnipinėjusio (tai rodo atitinkami dokumentai), praėjusios kadencijos EP nario naudai. Tai štai tuo lemiamu momentu kartota, kad EP ne teismas, kad žmogus kompetentingas, patikimas ir stropus. Netgi nuskambėjo replikų, kad vadovaujantis tokia logika, pusę Komisijos reikėtų “išvaikyt“… Štai Jums ir istorinis teisingumas.

Įdomu, jei paaiškėtų, jog tam tikras asmuo, siekiantis aukštos pozicijos ES institucijose, turėjo sąsajų su Gestapu – ar jo galimybės būtų tokios pat realios? Tikriausiai, toli gražu…

Tačiau šįkart požiūris toks, kad reikia „solidarizuotis su mūsų rytų kaimynais“, juos reikia  užjausti, paguosti, kad nesijaustų užguiti. Žodžiu, solidarumas=užuojauta. O kur vertybės? Kaip su nuolat aptariamomis  žmogaus teisėmis? Po sienos griuvimo visi troškom, kad požiūris į mus ardžiusią struktūrą ir santvarką pasikeistų, tačiau panašu, kad verta apgailestauti, jog sienos griuvo tik  fiziškai. Tad kokiomis vertybėmis iš tikrųjų grindžiamas bendrijos pamatas??? Ar iš tiesų žmonės, kurie atstovavo “blogio“ struktūras, engė mūsų tėvus ir senelius, gali kurti ES ateitį?

Kaip p. Fazekašui, ne šiaip bendradarbiavusiam su diktatūra, o savo noru prisijungusiam prie vienos iš sudėtingiausių ir labiausiai represinių komunistinio režimo žinybų, aiškiai engusių žmogaus teises, pavyks savo veiklą Audito rūmuose grįsti europinėmis nepriklausomumo, vientisumo ir nešališkumo, pagarbos žmogaus teisėms ir laisvėms vertybėmis, sunku pasakyti. Naivu.

Tai beveik aišku jau dabar, kai kandidatas motyvuotai nutylėjo tokias (matyt, jam pačiam neesmines…) karjeros ir gyvenimo aplinkybes, rodo, jog nuo to laiko, kai savo ataskaitas pateikinėdavo kodiniu pavadinimu “Stefan“, vertybės nedaug tepasikeitė.

M.Mikulėno piešinys [c], [p].

Read Full Post »