Feeds:
Įrašai
Komentarai

Archive for 23 rugpjūčio, 2010

Šiandien minime dvi labai svarbias datas Lietuvos istorijoje: Juodojo kaspino dieną ir Baltijos kelio 21-ąsias metines.

Pirmoji – neleidžia pamiršti pakto, panaikinusio Baltijos šalių, taip pat ir Lietuvos, nepriklausomybę, o antroji – primena dieną, kai 1989 m. rugpjūčio 23 d., prisimindamas J. Ribentropo – V. Molotovo aktą, atėmusį Baltijos šalių nepriklausomybę, Lietuvos Sąjūdis sutelkė mus visus „Baltijos keliui“. Tuomet 2 milijonai Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų, susikibdami rankomis sudarė gyvą grandinę, taip parodydami savo apsisprendimą atsiskirti nuo Sovietų sąjungos, išreikšdami norą būti laisvais. Nuo šiol šią dieną primins ir Vilniuje iškilusi “Laisvės kelio“ skulptūra, skatinanti visus šalies gyventojus bei Lietuvos patriotus tęsti laisvės ir vienybės kelią.

Ypatingo atminimo akimirkomis teko dalintis ir prabėgusį sekmadienį  – Kaune atidengtas paminklas Partizanų Motinoms. Džiaugiuosi, kad prie šios Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos iniciatyvos kartu su kitais, aukojusiais šio paminklo statybai, pavyko prisidėti ir man. Paminklo “Lietuvos partizanų Motinai“ autorius vilnietis skulptorius V.Gylikis pasakojo norėjęs išreikšti dvasinę būseną motinų, netekusių savo vaikų. Tą būseną įkūnija sparnuota skulptūra, vaizduojanti simbolinį moters virsmą dvasia: pakirstomis kojomis ji kyla nuo žemės. Kaip jautriai sakė pats skulptūros autorius : trapi, tauri ir labai stipri Lietuvos partizanų Motina…. Pati šį paminklą suvokiu ne tik kaip atmintį, skirtą Motinoms, bet ir kaip paminklą šeimai, ugdžiusiai dorus Lietuvos piliečius, savo gyvybe kovojusius už Laisvę.

Kauno įgulos karininkų ramovėje taip pat pristatyta ir Stanislovo Abromavičiaus knyga „Partizanų Motinos“ apie šeimos vaidmenį nepriklausomybės kovose. Tai ypatingas leidinys – faktai apie Partizanų Motinas nebuvo imami iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro surinktos medžiagos, bet juos pateikė patys tų įvykių liudytojai.

Tebūnie šios dienos ir akimirkos ne tik atminimui ar pamąstymams. Tebūnie tai paskata eiti pagarbos vienas kitam ir gyvenimo gražesnėje Lietuvoje keliu.

Read Full Post »