Feeds:
Įrašai
Komentarai

Archive for 20 spalio, 2010

Įpusėjus Europos Parlamento pirmininko Jerzy Buzek kadencijai, prasidėjusiai pernai liepą, šiandienos EP sesijoje Strasbūre Parlamento vadovas apžvelgė savo darbo rezultatus.

EP pirmininko kadencijos pusiaukelę žymi keletas aiškiai išskirtinių momentų, į kuriuos vertėtų atkreipti dėmesį.

Pirmiausia reikia įvertinti, jog EP Pirmininkui artimos ir suprantamos tiek Baltijos jūros, tiek ir aplink ją esančių valstybių, tarp jų – ir Lietuvos, problemos. Tai rodo ir paties J.Buzeko prie įpusėjusios kadencijos prioritetų priskiriami Energetikos bendrijos kūrimo ir energetinio saugumo užtikrinimo klausimai. Jie neabejotinai aktualūs Lietuvai, šiuo metu įstrigusiai energetinės izoliacijos būsenoje.

Nestinga ir kitų matomų ar nematomų darbų, dėl kurių derėtų sveikinti EP Pirmininką. Prie tokių neabejotinai galima priskirti paramą ir supratimą Baltijos jūros bei jos apsaugos klausimais.

Svarbu pastebėti ir J.Buzeko akcentus dėl Europos tapatybės išsaugojimo bei Europos konkurencingumo didinimo, kurie padėtų įveikti krizę, mažintų skurdą bei skatintų ES ekonomikos augimą.

Antroje J.Buzeko kadencijos pusėje visgi norėtųsi linkėti daugiau dėmesio skirti aplinkosaugos ir piliečių dalyvavimo demokratijos procesuose klausimams. Jau senokai laikas aplinkos apsaugai suteikti naują dimensiją ES politikoje: tiek priimant teisės aktus, tiek planuojant, įgyvendinant bei prižiūrint bet kokią ūkinę veiklą į aplinkosaugą turime nustoti žiūrėti “pro pirštus”.

Tiesa, Europos Parlamentas kaip institucija visai neseniai patvirtino savo pasiryžimą prisijungti prie aplinkos tausojimo veiksmų ir iniciatyvų: planuojama aktyviau užsiimti energijos taupymu, mažinti išteklių sunaudojimą, vykdyti Parlamento darbuotojų ir EP narių aplinkosauginį švietimą. Gerai, kad pradedame nuo savęs. Tačiau judėkime ir toliau – rūpinkimės, kad ir EP priimami teisės aktai atitiktų šias deklaruojamas vertybes. Štai neseniai iš Europos Komisijos jau yra gauta signalų dėl planų artimoje ateityje peržiūrėti poveikio aplinkai vertinimo, atsakomybės už aplinkai padarytą žalą sistemas. Jei svarstant šiuos teisės aktus bus užtikrinta, jog ateityje aplinkai bus skiriamas pakankamas dėmesys, o pažeidėjai neišvengs atsakomybės, tai jau bus nors mažas, bet svarbus žingsnis į priekį.

Svarbus ir būtinas. Juk įsigaliojus Lisabonos sutarčiai – Europos Parlamento vaidmuo ES teisėkūros procese ženkliai didesnis: viena vertus, daugiau politikos sričių, tarp jų – ir energetika, patenka į ES reguliavimo ratą, antra vertus, EP nuomonė tapo privaloma priimant daugiau teisės aktų.

Tad kartu su šiomis galiomis EP Pirmininko iniciatyvumas ir ryžtas gali tapti labai rimtu postūmiu spręsti kai kurias, neretai įsisenėjusias problemas.

Read Full Post »