Feeds:
Įrašai
Komentarai

Archive for 2010 lapkričio

Tik ką Europos Parlamentas pritarė rezoliucijai dėl Europos Komisijos siūlomos naujos ES energetikos strategijos 2011-2020 m. Po vakar vakaro svarstymų ir šiandienos balsavimo  – būtų sunku nepaminėti, kad tiek Europos Sąjungoje, tiek Lietuvoje akcentuojame tuos pačius pagrindinius dalykus: energetinį saugumą, šiltnamio dujų išlakų mažinimą, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą.

Kadangi apie pačią strategiją jau kalbėta nemažai, norisi paminėti keletą svarbių aspektų. Vienas tokių – tai, jog Europos Parlamento rezoliucijoje pabrėžiama, kad energetiniai tinklai, “net jei jie komercinio pobūdžio“, turėtų būti reglamentuojami skaidriais tarpvalstybiniais susitarimais, nepažeidžiančiais valstybių narių interesų. Tai ypatingai svarbus ir taiklus pastebėjimas šiuo metu, sėkmingai kelią skinantis kai kurių valstybių dvišaliams susitarimams ir vykdomiems projektams – tokiems kaip dujotiekis „Nord Stream“, kurie kelia nepasitikėjimą ne vien aplinkosauginiu aspektu, bet ir bendro solidarumo principu – susitaria dvi valstybės, viena kurių – ES narė, o į ES Sutartyse deklaruojamą valstybių narių solidarumo principą iš esmės numojama ranka.

Išorės vamzdynai ir kiti energetikos tinklai, patenkantys į ES teritoriją, neabejotinai turi būti reglamentuojami tik skaidriais susitarimais, sudarytais griežtai laikantis ES teisės principų.

Esu įsitikinus, kad tokiems vamzdynams turėtų būti taikomos ES vidaus rinkos taisyklės, įskaitant ir reglamentuojančias trečiosios šalies patekimą į rinką. Jei jau siekiame įtvirtinti vieningos energetikos politikos įgyvendinimą ir norime, kad ES būtų didis pasaulinis žaidėjas, tai šių principų laikykimės visur – ypač kalbėdami su visomis (be išimčių) trečiosiomis šalimis, ir turėdami jų atžvilgiu griežtą poziciją.

Yra keletas dalykų, kuriuos išties malonu pastebėti – artėjant Kankūno deryboms dėl klimato kaitos stabdymo, ES institucijos apie energetiką ir aplinkosaugą ima mąstyti kompleksiškai – energetikos strategijoje minimi CO2 mažinimo, energijos efektyvumo didinimo ir platesnio atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo tikslai.

Pirmiausia tokie pokyčiai leidžia tikėtis, kad po Kopenhagos fiasko, Europos Sąjungai atstovausianti delegacija išties nusiteikusi veikti labiau koordinuotai ir strategiškai. Kas svarbiausia – siekis mažinti iškastinio kuro naudojimą, didinant atsinaujinančių išteklių dalį, tampa panašus į norą realiai įgyvendinti 20-20-20 tikslus, jog iki 2020 m. pasiektume, kad ne mažiau kaip 20 proc. energijos būtų gaunama iš atsinaujinančių išteklių (Lietuvos įsipareigojimas – ne mažiau 23 proc.). Valstybėms narėms paskata aktyviau veikti šioje srityje neabejotinai yra ir Europos Komisijos ketinimas paramą atsinaujinantiems teikti ne unifikuotai, o atsižvelgiant į kiekvienos valstybės geografinę, ekonominę padėtį bei ligšiolinę atsinaujinančių išteklių panaudojimo patirtį.

Aišku, pabaigti šį pamąstymą teks žvilgsniu į ateitį, kuris labai dažnas priėmus panašius dokumentus – tuo, kad ES institucijų pagaliau pademonstruotas požiūris į energetikos ir aplinkos politikos tarpusavio priklausomybę, turėtų būti grindžiamas ir realiais veiksmais: tiek remdami atsinaujinančius išteklius, tiek energetikos projektus apskritai, turime rūpintis aplinka ir tvaria plėtra.

Read Full Post »

Šiandien Europos Parlamentas didžiąja dauguma patvirtino pranešimus dėl informacijos teikimo apie vaistus. Jais siekiama patobulinti dabar veikiančius reglamentą ir direktyvą taip, kad ES būtų išgyvendinta galimybė klaidinti vartotoją reklamine medžiaga, o pateikiama informacija apie vaistus būtų objektyvi, moksliškai pagrįsta ir lengvai pasiekiama.

Jautriausios problemos vartotojui šiandien – tinkamos ir suprantamos informacijos apie vaistus prieinamumas ir reklamos, ypač užslėptos reklamos, neretai klaidinančios vartotoją, klausimas.

ES valstybėse yra nevienoda situacija dėl visuomenės galimybės gauti informaciją apie vaistus – tampa keblu atskirti, kuo skiriasi informacija nuo reklamos, tad posėdžio metu išsakiau prašymą europarlamentarams palaikyti poziciją, kuria siekiama aiškesnio “reklamos“ ir “informavimo“ sąvokos apibrėžimo.

Kalbant apie Lietuvą – pirmiausia svarbu pažymėti, kad suvartojame milžiniškus kiekius vaistų: per metus kompensuojamiesiems išleidžiame daugiau kaip 700 mln. litų, o patys papildomai suvalgome dar daugiau kaip už 100 mln. Šiek tiek baugina tai, kad ypatingai “draugiškai“ elgiamės su antibiotikais: tyrimai rodo, kad beveik ketvirtadalis lietuvių gerti antibiotikus nusprendžia patys.

Tiesa, grįžtant prie informacijos apie vaistus, receptinių vaistų reklama Lietuvoje draudžiama ir gana stipriai reglamentuojama, įsigaliojus naujai Farmacijos įstatymo redakcijai, vaistinėms uždrausta taikyti nuolaidas, teikti dovanas ar lengvatas už kompensuojamųjų ir receptinių vaistų įsigijimą, nes tai irgi skatina besaikį vaistų vartojimą, nors pažeidimų, kai informacija pripažinta klaidinančia ar neobjektyvia, skatinančia neracionaliai vartoti vaistus – būta daugiau nei dvidešimt.

Tačiau kur kas labiau neramina nereceptinių vaistų grėsmės: dėl pastarųjų reklamos, vaistų vartojimas Lietuvoje yra išties labai didelis, tačiau mažesniu sergamumu ar ilgesne gyvenimo trukme ES lygiu pasigirti, deja, negalime.

Akivaizdu, kad rasti balansą tarp informacijos ir reklamos, šioje srityje rasti nelengva. Tačiau esu tikra, kad būtent politikų ir specialistų pareiga yra apsaugoti pacientus nuo neteisingos arba klaidinančios informacijos – tik tuomet galės būti įgyvendintas Europos Sąjungoje deklaruojamas vartotojų, šiuo atveju, pacientų sąmoningumo principas ir siekis, kad iš dalies piliečiai būtų patys atsakingi už savo sveikatą.

Nuo paslėptos reklamos būtina saugoti ne tik pacientus, bet ir gydytojus – kadangi jų ryšys gydymo procese itin svarbus.

Tuomet galbūt pavyks išvengti vienos prasčiausiai sveikatos apsaugos kokybę užtikrinančių šalių Europoje etiketės (“EuroHealth Consumer Index 2009″ duomenimis, tarp 33 šalių Lietuva užima 29 vietą). Ir, pasak tyrimo rengėjų, tokį Lietuvos vertinimą nemaža dalimi lėmė mūsų farmacijos politika: žmonės gauna per mažai žinių apie vaistus, nors ir turime valstybinę duomenų bazę. Tačiau panašu, kad populiaresnės yra nevalstybinės, kuriose rastume ir informacijos, deja, ne visada kvepiančios objektyvumu ir skatinimu racionaliai vartoti.

Read Full Post »

Šiandien Lietuva mini 91-ąsias metines nuo 1918 metų vasario 16 dienos, kai buvo paskelbtas Lietuvos Nepriklausomybės aktas, o tų pačių metų lapkričio 23 dieną – sukurta Lietuvos kariuomenė ir išleistas pirmasis įsakymas kurti Lietuvos ginkluotąsias pajėgas.

Nuoširdžiai sveikinu visus, pasirinkusius kario kelią.

M.Mikulėno nuotr.

Read Full Post »

Lapkričio 22 d., Radviliškio raj., Mėnaičių kaime prezidentė Dalia Grybauskaitė atidengė Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės deklaracijos paskelbimui skirtą memorialą.

Skulptoriaus Jono Jagėlos sukurtame paminkle įamžinti visų aštuonių deklaraciją pasirašiusiųsignatarų partizanų: Jono Žemaičio-Vytauto, Adolfo Ramanausko-Vanago, Leonardo Grigonio-Užpalio, Juozo Šibailos-Merainio, Vytauto Gužo-Kardo, Aleksandro Grybino-Fausto, Petro Bartkaus-Žadgailos ir Broniaus Liesio-Nakties vardai.

Taip pat, sodyboje įrengta atkurto bunkerio, kuriame posėdžiavo LLKS Prezidiumo taryba ir 1949 metų vasario 16 dieną buvo priimta Nepriklausomybės Deklaracija, ekspozicija.

M.Mikulėno nuotraukos

Read Full Post »

Vis labiau į žiemą slenkančio rudens ketvirtadienį – svečiavausi Šakių rajone. Viešnagė prasidėjo Kriūkų vidurinėje mokykloje, kur smagiai diskutavome su vyresniųjų klasių mokiniais, manęs aktyviai klausinėjusiais apie komitetus Europos Parlamente, kaip jais pasiskirstoma, kaip dirbama. Rūpinosi, kas Europos Sąjungoje yra didžiausi teršėjai šiltnamio dujomis (CO2) ir kaip sumažinti šią taršą ir anglies dvideginio efektą klimatui, domėjosi, kurioms valstybėms teks labiausiai pasistengti mažinant CO2 išmetimą. Moksleiviams taip pat buvo smalsu, kaip ir kodėl apsisprendžiau kandidatuoti į EP, ar tarpusavyje bendrauja visi Lietuvos atstovai Europos Parlamente. Kriūkų jaunimas taip pat domėjosi, į ką Lietuva ketina labiau investuoti: į mokslo inovacijas ar į žemės ūkį. Turiu pripažinti, kad šis pasikalbėjimas labai maloniai mane nustebino tiek mokinių aktyvumu, tiek domėjimosi sritimis ir nuoširdžiu susirūpinimu.

Iš Kriūkų išskubėjome aplankyti Zyplių dvaro. Lukšių seniūnas Vidas Cikana papasakojo, kaip 2001 m. pradėjo gaivinti Zyplių dvarą, kuris tapo rajono kultūros židiniu. Kartu su tautodailininkais, miestelio gyventojais sutvarkė parką, buvusiose arklidėse įsteigė muziejų, galeriją. Zyplių dvare kasmet vyksta tautodailininkų pleneras „Zyplių žiogai“, čia atvyksta neįgaliųjų draugijų menininkai, rengiami koncertai, kūrybiniai vakarai. Tokios bendruomeniškos pastangos ir seniūnijos iniciatyva bei rūpestis savo aplinka, žmonių užimtumu bei kultūriniu gyvenimu – yra labai svarbūs ir nemaža dalimi prisideda prie to, kaip žmonės jaučiasi kasdien.

Po pietų Šakių rajono savivaldybėje susitikau su rajono meru Juozu Bertašiumi. Meras pasakojo apie europinius projektus, vykdomus Šakių rajone, pasidžiaugė kad statomas baseinas, kurio ankščiau rajone nebuvo. Domėjausi kokia situacija yra su atliekų tvarkymu jų rajone.

Po vizito pas merą aplankytieji Lukšių V. Grybo gimnazijos moksleiviai domėjosi apie darbą Europos Parlamente, domėjosi pastarųjų dienų aktualijomis. Jau nuskambėjus skambučiui, pakvietus visu dalyvauti Žaliojo kodo konkurse, labiausiai nustebino tai, kad vietoje pabaigos “šurmulio” išgirdau klausimą: „Gal dar galit daugiau papasakoti?“. Pasilikti bent keliomis akimirkomis ilgiau ir atsakyti į smalsius klausimus – buvo tikrai malonu.

Apsilankymą Lukšių mokykloje keitė Gelgaudiškio apylinkės, kur bendruomenės pirmininkė Genė Žilinskienė, Kultūros centro direktorius Edgaras Pilypaitis prie Gelgaudiškio dvaro sodybos pasakojo apie dvaro istoriją ir vykdomus renovacijos projektus, ateities planus. Kultūros centre susitikusi su bendruomene, toliau stebėjausi šio krašto žmonių aktyvumu ir gyvu domėjimusi apie Europos Sąjungos pradžią, jos ateitį ir plėtrą, Gruzijos ir Turkijos galimybes prisijungti, smalsavimu, kas iš Lietuvos atstovų EP yra žinomiausias ir matomiausias Europos Parlamente. Žmonės labai nuoširdžiai teiravosi, kaip tarpusavyje bendrauja Lietuvos Europos Parlamento nariai ir Lietuvos Respublikos Seimo bei Vyriausybės atstovai, rūpinosi, kas kalbama EP apie Kaliningrado srityje statomą atominę elektrinę ir kodėl EP nerodo taupymo pavyzdžio, kiekvieną mėnesį savaitei vykdamas posėdžiauti į Strasbūrą (o tai kainuoja milijonus eurų).

Nors diena buvo labai intensyvi, labiausiai širdis džiaugiasi, kad bendravimas – tiek apie kasdienybę, tiek apie rūpesčius ar problemas – buvo visiems įdomus ir, bent jau man pasirodė, nuoširdus. Dėkoju visur lydėjusiai Violetai Simonavičienei, TS-LKD skyriaus pirmininkui Algirdui  Klimaičiui bei visiems prisidėjusiems prie šio vizito Šakių rajone. Artimiausiu metu tikiuosi aplankyti Kauno rajoną, Klaipėdą, Uteną.

M.Mikulėno nuotraukos

Read Full Post »

Savaitė prabėgo neįtikėtinai greitai: daugybė besitęsiančių klausimų, naujų minčių, bendravimo su kolegomis Europos Parlamente, pasirengimas artėjančiai plenarinei sesijai Strasbūre.

Tačiau šįkart norėčiau pasidalinti ne aktualių klausimų virtine, o pirmadienio prisiminimais ir mintimis čia, Lietuvoje, viešint Telšių Žemaitės gimnazijoje. Ypatinga ši viešnagė tuo, kad ji sujungia du man labai artimus  – “Misijos Sibiras“ ir Lietuvos laisvės kovotojų – partizanų – atminimui skirto grupės “Skylė“ albumo “Broliai“ projektus. Ir gražią idėją – sujungti bendram tikslui žmones, besistengiančius, jog istorinė mūsų tautos atmintis (skaudi, tačiau įprasminta pasiaukojusiai kovojusių už laisvą valstybę) būtų gyva laisvoje Lietuvoje augančių piliečių mintyse.

Telšių mokykla – pirmoji, kurią aplankėme puoselėdami istorinės atminties saugojimo idėją. Šių metų “Misijos Sibiras“ dalyviai Eugenijus ir Robertas papasakojo trėmimų istorijas, prie kurių teko gyvai “prisiliesti“  šių metų ekspedicijos į Sverdlovsko sritį metu.  Beveik  šimtas telšiškių bene pirmieji iš bendraamžių gyvai klausėsi Aistės Smilgevičiūtės ir Roko Radzevičiaus atliekamų albumo “Broliai“ dainų, su priskirta dedikacija “už žemę, kurioj mes visi prasidėjom“.

Dar iki Kalėdų ketiname su tokia pačia iniciatyva aplankyti ir Klaipėdą, Kauną bei Kėdainius. Pati džiaugiuosi turėjusi galimybę prisidėti prie šių iniciatyvų įgyvendinimo ir tikiuosi, kad taip netolimos, tačiau nelengvos praeities prisiminimai paskatins jaunąją kartą ne tik prisiminti, bet ir su nauju požiūriu įvertinti kiekvieno iš mūsų galimybę gyventi, kurti ir augti laisvoje valstybėje ir pastangas, kasdienį rūpestį sava šalimi, miestu, bendruomene.

Read Full Post »

Trumpoji sesija Briuselyje bėgte prabėgo.  Joje – svarstymai dėl alternatyvaus investavimo veiklos reglamentavimo,  nepanaudoto ES biudžeto lėšų skyrimo energetinio efektyvumo projektams, dėmesys moksliniams tyrimams bei galimybėms stiprinti ESBO.

Po diskusijų vakar vakare, šiandien patvirtintas sprendimas skirti 146 milijonus eurų nepanaudotų ES lėšų energijos taupymui, energetikos efektyvumui. Tad jau per artimiausius mėnesius įsigalios sprendimas, kuriam  pritarė 582 europarlamentarai – iš nepanaudotų ES lėšų bus kuriamas naujas fondas, kurio paskirtis –  parama viešųjų ir privačių pastatų atnaujinimui.  Tikimasi, kad naujoviškos šildymo, elektros generavimo, energijos kaupimo, gatvių apšvietimo sistemos  prisidės prie energijos išteklių  tausojimo ir efektyvesnio panaudojimo.

Svarstant šį projektą, palaikiau Europos Komisijos siūlymą peržiūrėti lėšų pagal minėtą programą skyrimo tvarką, atsižvelgiant į efektyvaus energijos vartojimo skatinimą, nes kalbėdami apie šią paramą ir apie paramą atsinaujinančiai energetikai apskritai, negalime turėti vieno atsakymo, tinkamo visai ES – turime atsižvelgti į kiekvienos valstybės narės situaciją, ypač dėl energetinės nepriklausomybės.

Ir apie tokį požiūrį neturėtume kalbėti vien finansinės krizės šviesoje, kadangi, ekonomikai pasiekus normalų ciklą, energijos efektyvumo klausimas niekur nedings. Valstybės narės turėtų turėti galimybę lanksčiau reaguoti į besikeičiančias aplinkybes ir taip skatinti energijos vartojimo efektyvumą, energijos diversifikavimą ir nepriklausomybės didinimą.

Šiandienos plenarinėje sesijoje svarstytas ir pranešimas dėl ES mokslinių tyrimų bendrųjų programų įgyvendinimo. Po konsultacijų su Lietuvos jaunaisiais mokslininkais, pritardama iniciatyvai dėl bendrųjų mokslinių tyrimų programų įgyvendinimo paprastinimo, atkreipiau dėmesį į poreikį sudaryti lygias galimybes dalyvauti mokslinėje veikloje. Kalbu apie  būtinybę sukurti vienodas sąlygas mokslinių tyrimų programose dalyvauti mokslininkams iš visų ES šalių, numatytant vienodą atlygį už mokslinę veiklą ir neskirstant mokslininkų pagal jų valstybės pragyvenimo lygį,  mokslo institucijų dydį, finansinį pajėgumą ar mokslinių tyrimų sritis. Nes mokslinė pažanga yra visos bendrijos, o ne atskiros valstybės reikalas.

Read Full Post »

Praėjusią, žaliąją, EP savaitę kaip ir kiti Europos Parlamento nariai dirbau savajame krašte. Tai visada – pats maloniausias laikas, kuomet daugiau laiko ir dėmesio galiu skirti žmonių kasdieniams klausimams. Be darbo ir gausybės susitikimų bei biure Vilniuje susikaupusių klausimų, buvau suplanavusi aplankyti ir du šiaurės rytų Lietuvos miestus – Pasvalį ir Kupiškį.

Pažintį su Pasvaliu pradėjau nuo susitikimų Petro Vileišio gimnazijoje.  Gimnazijos direktorius Viktoras Rimša papasakojo apie jo vadovaujamos gimnazijos aktualijas, o aš gimnazistams papasakojau, kaip ir kuo gyvena Europos Parlamentas.

Pasvalio krašto muziejus nustebino moderniai bei išmoningai pristatoma Pasvalio miesto istorija, vietos apylinkėse surinkta eksponatų gausa.  Muziejuje skiriama dėmesio ir rajone nuolat atsirandančioms smegduobėms, vaizdžiai pateikta smegduobių parodomoji medžiaga. Muziejaus direktorė, pasakodama apie šias gamtos išdaigas juokavo, kad  pasvaliečiai viens kitam nedrįsta linkėti „kad tu skradžiai žemę prasmegtum“.

Su Pasvalio meru Gintautu Gegužinsku prie pietų stalo aptarėme miesto džiaugsmus ir tai, kas kelia rūpesčius. Meras pasidžiaugė, kad Europos sąjungos parama suteikia galimybę mieste sutvarkyti kelius, renovuoti mokyklas, o taip pat – spręsti aplinkosaugines problemas.

Po pietų aplankėme Lėvens pagrindinę mokyklą. Susitikime mokytojai aktyviai domėjosi švietimo politikos klausimais Europos Parlamente, teiravosi  dėl pacientų mobilumo direktyvos įgyvendinimo, Baltijos jūros taršos problematika bei sprendimais.

Atsisveikinusi su mokyklos bendruomene, išskubėjau apžiūrėti Pasvalio nuotekų valymo rekonstruotų įrenginių, kaip antai – renovuotos smėliagaudės, pirminiai ir antriniai nusodintuvai; pakeista hidromechaninė ir elektrinė įranga; įdiegta azoto ir fosforo šalinimo grandis, dumblo sausinimas.  Šios technologijos užtikrina, kad nuotekos, praėjusios visus valymo etapus virstų sausu, bekvapiu „moliu“.

Ketvirtadienio vizitas Kupiškyje prasidėjo susitinkant su Kupiškio meru J. Jaručiu bei jo pavaduotoju A. Mikėnu. Aptarėme miesto aktualijas, susijusias su aplinkosauga – nuotekų valymą, atliekų tvarkymo bei mokesčio rinkliavos klausimus, vandens “nugeležinimo“, miesto šildymo problemas.

Nuvykusi į Šepetos miestelį, bendruomenės klausiama pasakojau, kokias sritis “reguliuoja“ ES,  aptarėme šepetiškių nerimą dėl keliamų reikalavimų šarvojimo patalpoms. Šepetiškiai taip pat skundėsi dėl nevienodų šildymo kainų Kupiškio rajone. Bendruomenės atstovai reiškė pasipiktinimą Seimo narių „šokiais ir linksmybėmis“ bei teiravosi, ar Europos parlamentas turi „savųjų šokėjų“.

Lankydamasi Kupiškio socialinės globos namuose atkreipiau dėmesį į išpuoselėtą aplinką, sukurtas rekreacijos ir užimtumo erdves, tvarką bei jaukumą gyvenamosiose ir laisvalaikio patalpose. Šių globos namų gyventojai gali įvairiomis technikomis piešti, kurti, muzikuoti, lipdyti, sportuoti, o pavargę – pailsėti specialiai įrengtuose kabinetuose. Anot direktoriaus Dainiaus Bardausko, atlydėjusio mus į tuomet vykusio globos namų  instrumentinio ansamblio repeticiją, žmonės čia gyvena išties oriai.

Taip pat Kupiškyje aplankiau Stuokos – Gucevičiaus gimnaziją, Kupiškio rajono aplinkos apsaugos agentūrą, o vakarėjant –  išskubėjau į susitikimą su miesto gyventojais.

Gyventojams rūpėjo žinoti, kaip sekasi Lietuvą atstovaujantiems europarlamentarams Briuselyje. Kupiškėnai pasipasakojo ir apie savo problemas bei lūkesčius: atliekų tvarkymo rinkliavos naštą, apie geriamojo vandens kokybės problemas, pastangas dėl miesto pirties steigimo.

Read Full Post »

Vėlinės – ko gero viena gražesnių švenčių – šventų dienų. Nuo pat vaikystės tai turi kažkokią ypatingą nuotaiką, kupiną paslaptingumo, susikaupimo ir ramybės. Šiandien nėra laiko, o gaila, daryti popierinius gaubtelius žvakėm, kaip tai darydavom visa šeima anksčiau, bet aplankyti visus proprosenelius, uždegti žvakeles ant valstybės veikėjų, laisvės kovotojų, knygnešių, sukilimų dalyvių ar tiesiog nelankomų (neprisimintų) kapelių – pareiga ir malonumas.

Utena, Anykščiai, Vyžuonos, Užpaliai, Kaunas, Kėdainiai, Grinkiškis, Kairinėliai, Vilnius ir t.t.  – tai, ką pavyko aplankyti šiemet, prisimenant artimuosius ir istorines asmenybes. Gera matyti, kad nepamirštami tremtinių, nežinomų kareivių ar partizanų kapai. Skirtingose vietose dėmesys skiriasi. Bet yra dar tiek daug svarbių žmonių mūsų istorijai, kurie šiandien kiek primiršti. Pavyzdžiui, Užpaliuose aptikome lakūno majoro Juozo  Namiko kapą, ant kurio nebuvo nei vienos žvakelės..O tai žmogus, 1934 ANBO lėktuvais, kartu su kpt. Antanu Gustaičiu apskridęs Europą, garsinęs Lietuvos vardą.

Manau, jog svarbu apsiriboti ne vien savo artimųjų pagerbimu, bet ir žvlelgti plačiau – prisiminti žmones, svarbius mūsų istorijai.

Na, o kalbant apie parlamentinius darbus – praėjusią savaitę Europos Parlamente, Aplinkos komitete balsavome dėl Nepriklausomo poveikio  vertinimo dokumento, Pacientų judumo direktyvos.  Tiek vienas, tiek kitas svarbus dokumentas. Pirmasis – žingsniai link Poveikio aplinkai vertinimo direktyvos peržiūros ir nepriklausomumo principo įtvirtinimo. Kol kas jis kalba bendrąja prasme apie poveikio vertinimą teisėkūros procedūrose, tačiau anksčiau ar vėliau tai ateis iki konkrečių sričių. Ypač smagu, kai yra pritariama mano siūlomoms pataisoms. Atrodo, tik keli sakiniai ar tiesiog kableliai, bet galutiniame variante – Europos Palamento pozicijoje tai atsispindi. Antrasis dokumentas – dėl pacientų judumo užtikrinimo. T.y. kad už planinį gydymą pacientui būtų kompensuojama ne vien tik jo gyvenamojoje šalyje, bet ir visoje ES. Tai jau antrasis dokumento skaitymas Europos Parlamente, vis dar sunku surasti bendrą sprendimą Taryboje. Tiek dėl vieno, tiek dėl kito dokumento artimiausiais mėnesiais bus balsuojama plenarinėje Europos Parlamento sesijoje.

O ateinanti, „žalioji“ savaitė – kaip ir dera – Lietuvoje: Panevėžys, Pasvalys, Kupiškis, Molėtai. Apie įspūdžius – kituose įrašuose.

Read Full Post »