Feeds:
Įrašai
Komentarai

Archive for 2 kovo, 2011

Vasario pabaigoje Norvegijos mieste Tromso vyko 2-asis Šiaurės dimensijos parlamentinis forumas. Šiandien, pasibaigus darbo dienai ir besirengdama kelionei iš Briuselio į Romoje vyksiančią 7-ąją Viduržemio jūros šalių parlamentinę asamblėją, visgi radau laiko tesėti pažadą ir papasakoti, su kuo ir apie ką diskutavome viename šiauriausių miestų pasaulyje.

Šiaurės dimensijos formatas susikūrė 2006 m., kai ES, Islandija, Norvegija ir Rusijos Federacija pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, kuris apibrėžė ne tik tematiką, bet ir geografines ribas – Arkties regionas, Barenco jūros regionas ir Baltijos jūros regionas.

Šiuo metu yra 4 pagrindinės bendradarbiavimo sritys – aplinkosauga, sveikata, kultūra bei transportas ir logistika. Šiaurės dimensijoje stebėtojų teisėmis įsitraukusios Kanada ir JAV.

Forume susitiko daugiau nei 100  dalyvių iš ES valstybių, Islandijos, Kanados, Rusijos Federacijos, Norvegijos parlamentų nariai, vyriausybių bei nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Sveikatos srityje išskirta alkoholio vartojimo problema – ES įvardinta kaip didžiausia alkoholio vartotoja. Anot tyrimų, kas trečios ankstyvos mirties ar neįgalumo priežastys susijusios su alkoholio vartojimu. Diskutuota, kaip spręsti šią problemą. Vienas iš siūlymų – didinti alkoholio kainas ir mažinti jo prieinamumą.

Kultūros sektoriuje – daugiausia dėmesio skirta kultūrinių industrijų bei vietinių bendruomenių kultūrinio paveldo išsaugojimui aptarti.

Visgi viena svarbiausių bendradarbiavimo sričių – aplinkosauga. Čia koncentruotasi ties Barenco ir Baltijos jūrų ekologinės būklės gerinimu. Kalbėta apie dideles lėšas, skiriamas branduolinei saugai Rusijos Federacijos projektams, lygiai taip pat daug dėmesio – nutekamųjų vandenų valymui.

Mano klausimai buvo susiję su branduoline sauga Baltijos jūros baseine, ypač kalbant apie rytinę Europos Sąjungos sieną, taip pat apie bioįvairovės apsaugą ir nepriklausomo poveikio aplinkai vertinimo būtinybę, ypač turint mintyje Arkties regione glūdinčius energetinius išteklius.

Rusijos atstovai, kas buvo gana stebėtina, daug kalbėjo apie aplinkosaugos monitoringą, būtinybę harmonizuoti ES ir RF teisės aktus aplinkosaugos srityje, saugią naftos, dujų gavybą ir pan. Nekyla abejonių, kad jei Rusija perimtų aukštus ES aplinkosauginius standartus bei teisinį reglamentavimą, ženkliai palengvintų daugelio aplinkos apsaugos problemų, su kuriomis susiduriame Baltijos jūroje, sprendimą.

Tačiau svarbiausia ir kol kas stringanti sritis – transporto ir logistikos partnerystė. Visi kalbėjusieji pripažino, kad trūksta infrastruktūros, kad svarbu transporto koridoriais sujungti rytus ir vakarus. Ir tam reikia ne tik lėšų (iš dalies jų skiria ES ir kitos įsipareigojusios valstybės), bet ir administracinės struktūros, kuri būtų pagrindinis projektų atrankos ir įgyvendinimo koordinavimo centras.

Transporto ir logistikos sekretoriatas turėjo pradėti veikti visu pajėgumu jau nuo šių metų pradžios. Finaliniame konkurso į Transporto ir logistikos partnerystės sekretoriato direktoriaus postą etape buvo atrinkti du kandidatai iš Lietuvos. Deja, dėl neaiškių priežasčių, Rusijos pusei užprotestavus rezultatą, konkursas buvo nutrauktas ir teko skelbti naują. Todėl, tikėtina, kad pilnai funkcionuojantis partnerystės sekretoriatas bus sukurtas ne anksčiau kaip tik po gero pusmečio.

Gausus Rusijos parlamentarų dalyvavimas ir aktyvumas forumo metu leido aiškiai suprasti, kad ši valstybė į Šiaurės dimensijos formatą deda dideles viltis. Žinoma, vykstantis bendradarbiavimas, ko gero, daugiausiai naudos, atneša būtent šiaip valstybei. Na, o žiūrint į ilgalaikę perspektyvą, ir visam regionui.

Už keleto akimirkų Tromse nuotraukas dėkoju kolegai Pauliui Saudargui.

Read Full Post »