Feeds:
Įrašai
Komentarai

Archive for 18 liepos, 2011

J. E. dr. Helmut KOLLER
Nepaprastajam ir įgaliotajam Ambasadoriui

Austrijos Ambasada
Gaono 6
LT-01131 Vilnius

Vilnius, 2011 m. liepos 18 d.

Dėl nepagrįsto ir skuboto Austrijos sprendimo paleisti įtariamąjį karo nusikaltimais Sausio 13 byloje

Gerbiamas pone Ambasadoriau,

Jums yra gerai žinoma 1991 m. sausio įvykių reikšmė taikioje ir neginkluotoje Lietuvos laisvės kovoje ir visiems Lietuvos žmonėms šventa jos aukų atmintis. Vien sausio 13-osios naktį tankų vikšrais ir smogikų kulkomis buvo nužudyta 14 ir sužalota 1000 tik dainomis ir vėliavomis „ginkluotų“ žmonių, kurie buvo susirinkę gyva siena sulaikyti okupacinės kariuomenės vykdomą suverenios valstybės strateginių objektų šturmą. Šiais metais, tikriausiai ir Jums dalyvaujant, minėjome šių tragiškų įvykių 20 metų sukaktį.

Sausio 13 byloje įtariamiesiems inkriminuojamos karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui veikos. Už šį nusikaltimą prieš žmones, laisvę ir demokratiją turi atsakyti ir tie, kurie davė įsakymus, ir tie, kurių rankomis šis nusikaltimas buvo įvykdytas. Teisingumo įvykdymas šioje byloje yra įsipareigojimas prieš žuvusiųjų artimuosius, nacionalinės svarbos dalykas.

Visiškai nesuprantama, kodėl Austrija, sulaikiusi įtariamąjį tokios kategorijos byloje pagal Europos arešto orderį, nesilaikydama nei nusistovėjusios europinės praktikos, nei savo pačios nustatytų terminų, nei elementarios logikos, nepateikusi oficialaus prašymo Lietuvos institucijoms dėl paaiškinimo, ir nesulaukusi tą pačią dieną atsiųstos papildomos informacijos, po paros jam leido išvykti už Europos Sąjungos ribų.

Bet kokie procedūriniai ar lingvistiniai tokio sprendimo pagrindai šioje situacijoje negali būti pasiteisinimu. Jei būta kokių nors neaiškumų, atsakingos institucijos privalėjo sprendimą priimti tik sulaukusios paaiškinančios informacijos. Aukštas kaltinamojo karinis rangas ir toli siekiantys ryšiai nedaro jo „privilegijuotu“ – jam turi būti laikomos tos pačios procedūros ir terminai kaip ir visiems kitiems sulaikytiesiems pagal Europos arešto orderio procedūrą.

ES teisės aktai neleidžia iš esmės kvestionuoti ar peržiūrėti kitos ES šalies narės išduoto arešto orderio pagrįstumo. Visas teisinis ES valstybių bendradarbiavimas, įskaitant ir Europos arešto orderio procedūrą, yra pagrįstas abipusio teisminių institucijų sprendimų pripažinimo ir tarpusavio pasitikėjimo principu.

Tegalime tik konstatuoti, kad skubotas ir neapgalvotas Austrijos sprendimas padarė neatitaisomą žalą ne tik pačios bylos eigai, sudavė smūgį teisingumo laukiantiems aukų artimiesiems ir visiems Lietuvos laisvę gynusiems žmonėms, bet ir visuomenėje pasėjo abejonę Europos Sąjungos

deklaruojamų pamatinių žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių vertybių tikrumu, nepasitikėjimą skelbiamais teisingumo ir teisės viršenybės bei solidarumo tarp Europos Sąjungos šalių narių principais, atvėrė kelią euroskepticizmo plitimui ir abejonėms visu Europos Sąjungos projektu.

Padarytą žalą galėtų sušvelninti nebent oficialus ir viešas Austrijos atsiprašymas, atsakingų už šį Austrijos institucijų sprendimą išaiškinimas ir patraukimas atsakomybėn.

Prašydama Jūsų perduoti šią žinią atsakingiems Austrijos politikams ir pareigūnams, tuo pačiu, Jūsų Ekscelencija, įteikiame Jums specialiai Sausio įvykių dvidešimtmečio proga išleistą knygą “Sausio 13-oji. Išsaugoję laisvę“, leidinį, kuriame pateikiami žmonių liudijimų, atsiminimų fragmentai, nuotraukos bei istorinė tų dienų kronika.

Pagarbiai,

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Europos Parlamento narė

Read Full Post »