Feeds:
Įrašai
Komentarai

Archive for 3 rugpjūčio, 2011

Liepos pabaigoje raštu pateikiau klausimą Europos Komisijai dėl M.Golovatovo atvejo. Džiaugiuosi, kad šis klausimas jau užregistruotas ir vos prasidėjus naujajam EP politiniam sezonui, jau galėsime tikėtis Europos Komisijos atsakymo bei reakcijos.

Sveikintina, kad sprendžiant šį klausimą jau buvo sudaryta dvišalė teisės institucijų darbo grupė ir kad į jos veiklą įsitraukė Europos sąjungos institucijos, tačiau mano įsitikinimu, labai svarbu, kad Europos Komisija šiuo atveju dalyvautų ne tik stebėtojos teisėmis, bet ir išanalizavusi šį atvejį pateiktų savo išvadas.

***

Klausimas raštu Komisijai
2011 07 21

Dėl  M. Golovatovo atvejo

Rusijos pilietis M. Golovatovas, įtariamasis Sausio 13-osios byloje dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, 2011 m. liepos 14 d. buvo sulaikytas Vienos oro uoste (Austrija) pagal Europos arešto orderį (EAO), išduotą Lietuvos, tačiau nepraėjus 24 valandoms paleistas taip ir nepradėjus ekstradicijos procedūros. Dėl šio atvejo 2011 m. liepos 19 d. Lietuva EUROJUSTe inicijavo teisinę procedūrą prieš Austriją. Tarp Lietuvos pusės keliamų klausimų – kodėl Austrija  apie sulaikymo faktą Lietuvą informavo tik praėjus 12 valandų; kokiu pagrindu papildomos informacijos pateikimui nustatė neįprastai trumpą terminą; kodėl, jei Austrijos institucijoms pritrūko duomenų, buvo nuspręsta įtariamąjį paleisti, o ne kreiptis į Lietuvą patikslinimo (laikinasis sulaikymas galėjo būti pratęstas dar bent vieną parą, iki 48 val.).

Sveikintina, kad buvo sudaryta dvišalė teisės institucijų darbo grupė kylantiems klausimams išsiaiškinti. Bet būtina, kad šį atvejį išanalizuotų bei savo išvadas pateiktų ir Europos Komisija, nes kyla klausimas ar buvo tinkamai laikomasi ES teisės aktais nustatytų įsipareigojimų, ir ar nebuvo pažeistas abipusio teisminių institucijų sprendimų pripažinimo ir pasitikėjimo principas, kuriuo grindžiamas ES bendradarbiavimas teisėsaugos srityje.

Ar Austrija pagrįstai apeliuoja į išimtį, pagal kurią EAO traktuojamas kaip prašymas ekstradicijai tik bylose dėl nusikaltimų, įvykdytų po 2002 m.? Jei taip, ar Austrija tinkamai vykdė ES konvenciją dėl ekstradicijos tarp ES valstybių narių (ir Europos Tarybos konvenciją dėl ekstradicijos). Ar, žinant, kad pagal šias konvencijas maksimalus leistinas terminas papildomai informacijai pateikti yra 40 dienų, Austrijos nustatytas 2 val. terminas gali būti traktuojamas kaip pagrįstas, pakankamas ir protingas? Ar Komisija inicijuos savo tyrimą siekiant išsiaiškinti ar buvo tinkamai laikomasi atitinkamų Europos Sąjungos teisės aktų? Kokių priemonių Komisija imsis, jei pasitvirtins informacija, kad įtariamasis keletą kartų lankėsi ES teritorijoje jau išdavus EAO, tačiau nebuvo sulaikytas? Kokios konkrečios priemonės Komisijos nuomone yra reikalingos, siekiant išvengti panašių atvejų ateityje ir užtikrinti veiksmingesnį bendradarbiavimą vykdant baudžiamąjį persekiojimą bylose dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui visoje ES?

Read Full Post »