Feeds:
Įrašai
Komentarai

Archive for 30 spalio, 2011

Savaitė Europos Parlamente prabėgo plenarinių posėdžių ritmu Elzaso sostine tituluojamame Strasbūre. Iš savaitgalio perspektyvos žvelgdama į prabėgusias darbo dienas, kaip vieną iš svarbiausių Europos Parlamento sprendimų išskirčiau balsavimą dėl 2012 m. ES biudžeto. Kita vertus, nesvarbu ar nacionaliniu, ar europiniu mastu, biudžeto tvirtinimo klausimas visada išlieka jautrus. Įdomu, kokios pozicijos laikysis Tarybos atstovai derybose lapkritį, bet EP pateiktame biudžeto projekte numatyta daugiau lėšų struktūriniams fondams, migracijos politikai, naujovėms, užsienio politikai.

Finansų ir euro zonos krizės intriga išsilaikė iki pat ketvirtadienio paryčių ir Briuselyje, kuriame euro zonos valstybių vadovai susitarė dėl finansinių pagalbos mechanizmų taikymo ir įsiskolinimų sumažinimo Graikijai. Tikiu, kad po tokių išmėginimų Europa taps atsakingesnė ir sustiprėjusi. Kai kalbama apie valstybių ekonomikas ištikusią krizę ar net galima antrą krizės bangą, ypatingai svarbūs tampa socialiniai, socialiai jautrių grupių įtraukties į darbo rinką klausimai. Šiomis temomis per praėjusią plenarinę sesiją teko pasisakyti nekart. Diskusijose apie žmonių su negalia judumą ir įtrauktį pabrėžiau, kad veiksmų, kurių imasi valstybės narės, gerindamos bendrąją infrastruktūrą, tempas vis dar yra per lėtas, o negalią turintys asmenys turėtų būti pakankamai integruoti į darbo rinką bei galėtų gauti jiems būtinas sveikatos priežiūros paslaugas. Kalbėdama apie naujų darbo vietų kūrimo problematiką, pasisakiau už „žalių“ darbo vietų kūrimą ir jaunimo, atskirų socialinių grupių užimtumo skatinimą. Dar vienas pakankamai naujai besiformuojantis socialinis fenomenas – vienišos motinos. Pabrėžiau, kad, viena vertus, būtina rasti paramos priemones šiai socialinei kategorijai, antra vertus, jos turėtų neiškreipti paskatų auginti vaiką pilnoje šeimoje.

Nors ekonominiai klausimai ir diskusijos buvo darbotvarkės viršuje, tačiau ketvirtadienį balsavome dėl keleto itin svarbių rezoliucijų – dėl padėties Ukrainoje po Julijos Tymošenko įkalinimo, situacijos Sirijoje ir Egipte, ypatingai dėl krikščionių padėties religijos laisvės atžvilgiu. Beje, pastarosios rezoliucijos esu viena iš bendraautorių nuo savo politinės frakcijos. Rezoliucijoje dėl Ukrainos EP laikėsi nuomonės, kad ES ir Ukrainos santykių stiprinimas bei stojimo į ES perspektyvos suteikimas Ukrainai labai svarbūs ir atitinka abiejų šalių interesus. Taip pat pripažįstant Ukrainos europinius siekius pagal Europos Sąjungos sutarties 49 straipsnį, su sąlyga, kad laikomasi visų kriterijų – pagarbos demokratijos principams, žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms bei įstatymo viršenybei. Kaip tik tą pačią dieną Europos Parlamentas atidavė duoklę būtent už tokius principus kovojantiems – ketvirtadienį buvo paskelbti Sacharovo premijos laureatai. Jais tapo „Arabų pavasario“ aktyvistai. Sacharovo premija už žodžio ir minties laisvę bus iškilmingai teikiama gruodžio 14 d.

Penktadienį, kaip visada po Strasbūro, praleidau Lietuvoje. Šalia tradicinių keleto susitikimų su interesantais biure, pirmąkart dalyvavau nacionaliniuose maldos pusryčiuose Seime. Gilų įspūdį paliko penktadienį Užsienio reikalų ministerijoje vykęs knygos „Tarp pilkų debesų“ pristatymas ir susitikimas su romano autore Amerikos lietuvių rašytoja, lietuvio pabėgėlio dukra Rūta Šepetys. Bestseleriu tapusiame romane aprašomi nežmoniški 1941 m. birželio 14 d. ištremtos šeimos išgyvenimai. Po knygos pristatymo pagalvojau, kad tai būtų dar viena galimybė Europos Parlamente kalbėti apie istorinę atmintį, jos įamžinimą ar net pasikvietus pačią autorę į Briuselį, surengti jos knygos pristatymą.

Šiandienai tiek ir vėl greit prabėgusios savaitės Strasbūre apžvalgos. Priešaky – ilgasis Vėlinių savaitgalis. Kaip niekad gražaus rudens vakarais lankysiu Anapilin išėjusiųjų, ne tik man pačių artimiausiųjų – senelių, prosenelių, bet ir mažai kieno teprižiūrimus kapus. Ramaus savaitgalio.

Read Full Post »