Feeds:
Įrašai
Komentarai

Posts Tagged ‘Atminimo laužai’

S13-2013Esu labai dėkinga savo tėvams už tai, kad važiuodavom kiekvienais metais į Vilnių prie Atminimo laužų, bet dar labiau esu dėkinga už tai, kad buvome ten ir 1991 m. sausio 12-ąją!

Neišdildomi įspūdžiai: žmonių gausa, artumas. Tėtis su sesėm liko Vilniuje ir naktį buvo prie bokšto, mes su mama grįžome į Rumšiškes. Atsimenu kuo aiškiausiai, kaip naktį mama žadina mane, kaip kalba su teta telefonu ir springdama ašaromis sako: “jie žudo, jie žudo“… Sausio 13-oji – nežinomybė: kas bus toliau, ar gyvi artimieji.

Man labai gražu, kai prie laužų, prie TV bokšto tėvai atsiveda mažus vaikus. Įdomu, kokia legenda taps Sausio 13-oji po 50 metų? Man su metais įspūdis nesikeičia: visuomet susigraudinu, bet ašaros ne liūdesio, o pasididžiavimo – savo valstybe ir jų žmonių drąsa.

Read Full Post »

Sausio 11-ąją kartu su Seimo nariu Pauliumi Saudargu buvome pakviesti dalyvauti Sausio 13-osios minėjime Mažeikiuose. Lygiai prieš dvidešimt metų Sausio 11-ąją ištikimai tarnauti prisiekė savanoriai, tad simboliška, kad būtent šiandien, šiltame ir jaukiame pasibuvime buvo įteikti LR Seimo pirmininkės Irenos Degutienės ir Ministro Pirmininko Andriaus Kubiliaus garbės raštai tuometiniams Parlamento, televizijos bokšto, radijo ir televizijos komiteto gynėjams mažeikiškiams.

Visi, dalijęsi prisiminimais ir patyrimais, pabrėžė ypatingą tų laikų dvasią, susitelkimą. Tie prisiminimai mus vienija ir beveik visada lydimi akyse sublizgančiomis ašaromis. Kiekvienais metais dar ir dar sykį prisimename anuometinį jausmą ir supratimą, kad žmonės gali būti labai artimi.

Vienas iš apdovanotųjų, istorijos mokytojas, prisimindamas anuometinius įvykius sakė, kad praėjus 20 metų – tikrai  nemažam laikotarpiui supratęs, jog 1991 m. sausio įvykiai ir dalyvavimas juose buvęs vienintelis prisidėjimas prie istorijos…

Šių dienų šviesoje svarbu prisiminti ir labai svarbų palaikymą, kurio tomis įtemptomis dienomis sulaukėme iš tarptautinės bendruomenės: Europos Bendrijos ministrų pareiškimas, Europos Parlamento rezoliucijos, atskirų Europos valstybių reakcija ir pastangos atkreipti pasaulio dėmesį į tai, kas vyksta Lietuvoje. Siųsta žinia, kad nepritariama SSRS vykdomai politikai, ne po kartą drąsiai išsakyta parama laisvam tautų apsisprendimui.

Apie anuometinius ivykius ir Seimo bei Europos Parlamento darbą kalbėjomės su Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos moksleiviais ir mokytojais. Susitikimas paliko labai malonų įspūdį, nepaisant to, kad su mokytojais gvildenome ir kasdienes, sunkiai sprendžiamas problemas – o tai visada suteikia tam tikro slogučio, kai suvoki, jog imti ir skubiai pagelbėti, palengvinti kasdienybę, tiesiog nepavyks. Tačiau tokie susitikimai reikalingi – tik tuomet gali jausti pulsą ir neatitolti nuo dalykų, kurie mus visus daugiau ar mažiau paliečia. Tuo tarpu moksleiviai buvo kur kas linksmiau nusiteikę – aktyvūs, šmaikštūs, susidomėję, žingeidūs.

Padėkoti už galimybę susitikti su mažeikiškiais norisi visur rūpestingai lydėjusiai Linai Rimkienei ir TS-LKD Mažeikių skyriaus pirmininkui, savivaldos rinkimų sąrašo lyderiui Sigitui Kakčiui.

Tikiuosi, kad ne su vienu mažeikiškiu ir pastarosiomis dienomis lankytais kraštiečiais pavyks susitikti ir Sausio 12-osios vakarą Vilniuje – prie Atminimo laužų.

Read Full Post »