Feeds:
Įrašai
Komentarai

Posts Tagged ‘DAROM 2012’

Šią savaitę posėdžiavome Strasbūre. Ir jau didesniame kolegų būryje. Stebėtojų teisėmis prisijungė 12 narių iš Kroatijos, kurie tikraisiais Europos Parlamento nariais taps po 2013 m. ES plėtros. Lietuva jau bus net 28 ES šalims narėms pirmininkaujanti valstybė!

Vienas iš pagrindinių šios sesijos klausimų – energijos apmokestinimas, sukėlęs daug diskusijų tiek plenariniame posėdyje, tiek ir  politinėse grupėse. Klausimas, liečiantis kiekvieną ES pilietį, todėl lengvai galintis tapti ir manipuliavimo įrankiu, artėjant rinkimams valstybėse narėse. Visas pasiūlymas gana techninis, tačiau labiausiais aistras kaitino vienas iš pakeitimų, siūlantis energiją apmokestinti taikant proporcionalumo principą. Pavykus šį pakeitimą iš dokumento pašalinti, visam pranešimui buvo pritarta. Kita vertus, Lietuvoje sukeltą ažiotažą vertinčiau nevienareikšmiškai – nors, buvo teigta, kad pagal Komisijos pasiūlymą dyzelinas brangtų jau 2013 m., dokumente apie tai nebuvo kalbama. 9 proc. kainos pakilimui buvo duota net 11 metų – iki 2023 m.

Kita vertus, energija, energetiniai ištekliai – ne tik politikų diskusijose, bet aptarti ir tarptautininės studentų organizacijos AIESEC baigiamojoje konferencijoje „Žalioji energija“ praeitą savaitgalį Vilniuje. Tai buvo tarsi įvadas į darbo savaitę Strasbūre, nes jaunimui rūpimi klausimai – atominės Lietuvoje ateitis, argumentai „už“ ir „prieš“ branduolinę energetiką, alternatyvūs energijos šaltiniai, visada rūpimi ir keliami ir čia, Europos Parlamente. Be to, džiaugiuosi, kad teko garbė globoti šį iniciatyvaus jaunimo tęstinį projektą.

Kaip ir kiekvieną savaitę, plenarinėje sesijoje daug klausimų, susijusių su žmogaus teisėmis, situacija Sirijoje, Birmoje, Malyje. O kaip ir visada pabrėžiu, bendraudama su žmonėmis Lietuvoje, žmogaus teisės – viena iš pamatinių EP darbo sričių. Tiesa, pasakoti ir dalintis patirtimi apie darbo specifiką Europos Parlamente, turėjau progą ir šią savaitę. Trečiadienį sulaukiau lankytojų grupės iš Lietuvos. Tiksliau – Vakarų Lietuvos: Skuodo, Klaipėdos, Palangos, Plungės, Rietavo…Kaip visad lankytojai smalsūs, besidomintys tuo, kas vyksta Briuselyje ir Strasbūre, kaip priimami sprendimai, kokie klausimai darbotvarkėje ir pan. Nors į tądien vykusį iškilmingą Jordanijos karaliaus Abdula II pasisakymą mano lankytojai nespėjo, kiek vėleliau drauge klausėmės Komisijos vadovo J. M. Barroso kalbos.

Na, o savaitgalis – Lietuvoje. Šeštadienį prisijungsiu prie akcijos „Darom“ Šiauliuose!

EP ir Radvilės Morkūnaitės nuotr.

Read Full Post »

Plenarinė Strasbūro savaitė prabėgo nejučia. Sakyčiau, kad du dalykai buvo šios savaitės akcentai mano darbotvarkėje – kampanija, siekiant surinkti daugiau nei pusę EP narių parašų po rašytine deklaracija dėl pasaulinės akcijos „DAROM“ 2012, kurios iniciatore esu, ir atominių šalia Lietuvos sienos klausimas.

Jau pirmadienį dalyvavau vakarienėje, kurioje kartu su kolegomis aptarėme kokių veiksmų imtis, norint surinkti 369 EP narių (daugiau nei pusės) parašus, kad mūsų deklaracija atsidurtų politinėje darbotvarkėje ir būtų parodytas atsitinkamas dėmesys mus visus supančiai aplinkai. Nemažai pastangų reikalaujantis darbas kartu su iš Slovėnijos ir Estijos atvykusiais akcijos „DAROM“ savanoriais, įtikinant EP kolegas, kad būtina pasirašyti šią deklaraciją – davė rezultatų, šiuo metu yra 338 parašai, o dar turime gegužės mėn. plenarinę jiems baigti rinkti. Savaitės viduryje šiuo klausimu dalyvavau spaudos konferencijoje, kurioje kartu su kolegomis estu I. Tarand ir portugale A. Gomes žurnalistams pristatėm rašytinę deklaraciją ir akciją “DAROM“.

Kitas svarbus ir lauktas šios savaitės klausimas – branduolinė sauga po įvykių Japonijoje, trečiųjų šalių atsakomybė, Lietuvos pasienyje statomos atominės elektrinės. Tai klausimas, kuris, neabejotinai, išsiskyrė labai karštomis diskusijomis ir daugybe emocijų. Pati – visomis formomis kėliau šį opų klausimą EP: teiravausi EK pirmininko J. M. Barosso, su kolegomis pateikėme pataisas politinių grupių rezoliucijoms dėl branduolinės saugos, ėmiausi koordinuoti parašų rinkimą dėl šio klausimo Komisijai. Deja, kad ir kaip bebūtų gaila – vienas didžiausių pralaimėjimų, kad jungtinė frakcijų rezoliucija taip ir nebuvo priimta. Gaila, kad nepriėmus rezoliucijos, nebeliko ir Lietuvai svarbių punktų, kuriuos į rezoliucijų tekstus bendromis pastangomis pavyko įtraukti skirtingoms politinėms grupėms priklausantiems Lietuvos atstovams EP (EPP, SD, ALDE), liečiančių Baltarusijos ir Kaliningrado atominių klausimą, bei ES vaidmenį siekiant, kad minėtos valstybės laikytųsi aukštų aplinkosauginių ir branduolinės saugos standartų nuo pat šių projektų vystymo pradžios. Kita vertus, dar daug priemonių lieka neišnaudota, kad branduolinės saugos ir trečiųjų šalių atsakomybės klausimas išliktų aukštai politinėje darbotvarkėje. Negaliu nepaminėti ir šio įvykio atspindžių žiniasklaidoje, kai akcentuojamas nusivylimas, neva rezoliucija atmesta dėl trečiųjų šalių atsakomybės ir kad Briuselis nepalaikė Lietuvos pozicijos. Tai šiek tiek iškreipia realią situaciją –  juk didžiąja dalimi, greičiausiai, rezoliucijai nepritarta dėl nuostatos, numatančios palaipsnį branduolinės energetikos atsisakymą visoje Europos Sąjungoje.

Be įprastų darbų, susitikimų ir posėdžiuose svarstomų temų, Strasbūre sulaukiau svečių – mano kvietimu EP lankėsi būrys bendraminčių iš Vilniaus, Utenos, Trakų, Šalčininkų, Anykščių, Prienų. Kaip visad, atvykusieji džiugino ne tik savo šiltu bendravimu, bet ir lauktuvėmis iš Lietuvos.

Tad pasibaigus vienai darbingai savaitei, laukiu jau kitos – šiandien pakeliui į Briuselį, kur laukia Lietuvos pirmininkavimo Demokratijų bendrijai renginys bei komitetų posėdžių savaitė.

Read Full Post »