Feeds:
Įrašai
Komentarai

Posts Tagged ‘EPP frakcija’

Šią savaitę Europos Parlamente posėdžiavom komitetų, politinių grupių, darbo grupių ir plenariniame posėdžiuose. Itin intensyviai savaitei artėjant į pabaigą, pasidalinsiu, kokios diskusijos virė Europos Parlamente.

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto posėdyje svarstėme nuomonę dėl cheminio, biologinio, radiologinio ir branduolinio saugumo didinimo Europos Sąjungoje. Komiteto posėdyje pastebėjau, kad Europoje svarbus sisteminis požiūris į situaciją ir svarstomas dokumentas turėtų aprėpti ne tiek konkrečius atvejus, kiek apskritai visą saugumo sistemą. Įskaitant galimų nelaimių prevenciją, apsaugą nuo teroristinių išpuolių ir kitų nelaimių, sukeliamų žmogaus bei bendrą veiksmų planą ištikus tokioms nelaimėms.

Europos liaudies partijos politinėje grupėje virė aštrios diskusijos dėl naftos išsiliejimų ir giluminių naftos gręžinių laikinų uždraudimų. Politinės grupės posėdyje išsakiusi savo poziciją dėl Europos Komisijos aktyvesnio vaidmens,  siekiant, kad trečiųjų šalių veikla bei įgyvendinami naftos gavybos projektai kaip įmanoma labiau atitiktų aukštus aplinkosauginius standartus, pabrėžiau, kad būtina numatyti konkrečius kompensacinius mechanizmus galimos žalos atlyginimui. Žala turi būti atlyginama net ir tuo atveju, jei naftos gręžinius atviroje jūroje eksploatuoja trečiosios šalys, besiribojančios su Europos Sąjunga. Toliau šią poziciją gyniau plenariniame posėdyje.  Tenka tik apgailestauti, kad Europos Parlamentas ilgai diskutavęs dėl naftos paieškos ir gavybos saugumo, priėmęs svarbią rezoliuciją šiuo klausimu, nepritarė siūlymui visiškai sustabdyti naftos gavybą jūros gelmėse, kol nebus užtikrintas tinkamas gręžinių saugumas.

Kitas, ne mažiau svarbus šios plenarinės sesijos klausimas, bioįvairovė ir jos išsaugojimas. Mano manymu, bioįvairovės išsaugojimas – sudėtingas ir kompleksinis klausimas, tiek pat svarbus ir ES, ir likusiame pasaulyje. Tačiau jis kelia ir kitą klausimą – kaip suderinti aplinkosaugą ir ekonominį augimą?  Ir tai, ko gero, yra didžiausias mūsų visų galvos skausmas, nes visada atsiras sakančių, kad aplinkosauginė veikla ir pastangos išsaugoti biologinė įvairovę trukdo ūkio konkurencingumui.

Džiaugiuosi, kad pritarėm ne tik su aptartais klausimais susijusiems dokumentams, tačiau ir rezoliucijai, kurioje raginama skirti pakankamai lėšų darniai visų ES regionų plėtrai po 2013 m., rezoliucijoms, raginančioms nutraukti seksualinę prievartą Kongo Demokratinėje Respublikoje ir stiprinti sveikatos priežiūrą į pietus nuo Sacharos esančiose Afrikos šalyse.

Na, o šiandien vykstu  į Hagą, kur Europos liaudies  partijos moterys svarstys kaip padėti kolegėms moterims konfliktinėse ir karo zonose.

 

Read Full Post »

Ką tik pasibaigė EPP frakcijos pasitarimas ir netrukus prasidės dviejų dienų plenarinė sesija. Joje – labai įvairi tematika: referendumo Airijoje rezultatų aptarimas, informacijos laisvė Italijoje, specialiojo EP komiteto krizei analizuoti steigimas, G20 susitikimo rezultatų įvertinimas, transporto, plėtros ir bendradarbiavimo, teisingumo ir vidaus reikalų aktualijos.

Numatoma sesiją pradėti spalio 2 d. Airijoje surengto referendumo dėl Lisabonos sutarties rezultatų aptarimu, kuriame dalyvaus EP politinių frakcijų delegatai, taip pat Europos Komisijos ir ES Tarybos atstovai.

Vėliau, dalyvaujant Europos Komisijos atstovams, ketinama aptarti informacijos laisvės padėtį Italijoje, tačiau balsuoti dėl šio klausimo numatoma kitoje EP plenarinėje sesijoje Strasbūre.

Rytoj tęsime darbą pradėdami nuo labai jautrių klausimų šiomis dienomis: pirmiausia ketinama balsuoti dėl siūlymo įsteigti specialųjį komitetą finansų bei ekonomikos krizei analizuoti. Komitetas nagrinės padėtį, taip pat įvertins ES pritaikytas priemones bei pasiūlys naujų. Per savo veiklos laikotarpį jis parengs dvi ataskaitas. Savo ruožtu komitetas rengs svarstymus dalyvaujant socialiniams partneriams, ekspertams, taip pat šalių parlamentų ir vyriausybių atstovams.

Antrasis klausimas – keleivių situacija skrydžių bendrovių bankroto atveju.  Daugelio EP narių nuomone, esant tokiai situacijai, keleiviai turėtų gauti kompensacijas. Debatai šiuo klausimu numatomi šiandien: ketinama aptarti siūlymus Europos Komisijai, kaip patobulinti esamus teisės aktus arba priimti naujus, kurie leistų apsaugoti keleivius.

Read Full Post »