Feeds:
Įrašai
Komentarai

Posts Tagged ‘Europa’

Pilietinės iniciatyvos Europoje

Gegužės 8 d. Seime vyko Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą penkerių metų minėjimas. Konferenciją „5 narystės ES metai: Lietuvos Europos politika“ sveikino LR Prezidentas Valdas Adamkus, Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius, Seimo Pirmininkas Arūnas Valinskas. Pranešimus konferencijoje skaitė Užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas, Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Audronius Ažubalis, Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkas Česlovas Stankevičius bei kiti Lietuvos užsienio politikos formuotojai ir ekspertai.
V. Č. Stankevičius savo kalboje pabrėžė, kad būtina paminėti Lietuvos atstovų Europos Parlamente indėlį, stiprinant vertybinę Europos Sąjungos darbotvarkę bei Lietuvos Respublikos piliečių iniciatyvas. Anot komiteto pirmininko, Lietuvos piliečiai aktyviai ir rezultatyviai dalyvavo Europos Sąjungos teisėkūroje, formuojant Lietuvos Respublikos pozicijas svarbiausias klausimais ir stiprinant vertybinį ES politikos karkasą. Būtina paminėti, kad daugiau kaip 30 tūkstančių parašų surinkusi Lietuvos jaunimo lyderės Radvilės Morkūnaitės peticija dėl Šiaurės Europos srovės dujotiekio grėsmės pristatyta Europos Parlamente tapo pagrindu Europos Parlamentui 2008 m. liepos 8 d. priimti svarbią rezoliuciją dėl šio projekto ekologinių aspektų. Visa tai rodo, kad Lietuvos pastangos formuojant ES darbotvarkę buvo rezultatyvios, – teigė Č. V. Stankevičius.

Read Full Post »

Su Europos diena!

Sveikinu Jus su gegužės 9-ąja – Europos diena. Šįmet švenčiame narystės Europos Sąjungoje penkerių metų sukaktį. Išsaugoję Lietuvos Valstybę ir grįžę į Europos tautų šeimą, šiandien galime džiaugtis valstybės saugumu ir sudaryta galimybe atskleisti kiekvieno iš mūsų kūrybinį, ekonominį, kultūrinį potencialą. Linkiu mums visiems – Lietuvai – būti stipriems Europoje.

Read Full Post »

Šių metų balandžio 28 d. LR Seime vyko Baltijos valstybių piliečių forumas „Europos Parlamento rinkimai ir Europos Sąjungos iššūkiai“, kuriame lankėsi Europos Parlamento Pirmininkas Hans-Gert Pottering. Susitikime Europos Parlamento pirmininkas kreipėsi į Lietuvos, Latvijos, Estijos piliečius. Pirmininkas prisiminė svarbias sukaktis – Baltijos kelio, Berlyno sienos žlugimo metines, taip pat 1979 m. – savo pirmuosius rinkimus į EP, kuomet jis būdamas 33 m. tapo jauniausiu europarlamentaru savo Europos liaudies partijos – Europos demokratų (EPP-ED) frakcijoje.
Forumo metu kaip vienais iš svarbiausių Europos Sąjungos iššūkių Hans-Gert Pottering įvardijo energetinį solidarumą, nepriklausomumą nuo vieno energetinio šaltinio, Rusijos. Todėl reikia patikimo energetinio partnerio, kaip ir būtinybės diversifikuoti energetinius šaltinius.
Kalbėdamas apie ES vienijančias bendras vertybes, Europos Parlamento pirmininkas pabrėžė, kad Baltijos valstybės, išgyvenusios totalitarinius režimus, žengia pirmuosius žingsnius šių režimų įvertinimo procese. Europos Parlamente Lietuvos, Latvijos, Estijos rinktų europarlametarų dėka balandžio 2 d. priėmė rezoliuciją, smerkiančią visų rūšių totalitarinius režimus.
Be to, pasak EP Pirmininko, reikia neužmiršti, kad gyvename turtingame žemyne, galinčiame didžiuotis skirtingomis kultūrinėmis tapatybėmis. Kita vertus, jis savo kalboje teigė, turime siekti kurti vienybę tarp regionų ir tautų, o kandidatai į Europos Parlamentą nusipelno susilaukti žmonių pasitikėjimo. Kandidatams teksianti užduotis – derinti nacionalinius interesus su europiniais, todėl būtina paremti Europos Parlamentą ateinant birželio 7 d. ir taip kurti gerą savo žemyno ateitį. Ir atiduoti savo pasitikėjimą tiems, kuriais tikrai pasitikime Europos Parlamento rinkimuose. Ir ši užduotis pirmiausia tenka jaunimui.

Read Full Post »

Europos liaudies partijos (EPP) kongresas

Varšuvoje, balandžio 29-30 d.d. vykos Europos liaudies partijos kongresas, į kurį susirinko virš 3000 krikščionių demokratų ar konservatorių partijų (iš daugiau nei 70) atstovų. Pagrinidinis tikslas – rinkiminės Europos Parlamento rinkimų programos, pristatymas.
Pagrindinės veiklos kryptys:
– Europos klestėjimas (ekonomika)
– Europos saugumas
– Klimato kaita
– Demografinė kaita
– Europa pasaulyje
Kongrese dalyvavo EPP lyderiai EP pirmininkas H.G. Pioteringas, EK pirmininkas J.M. Barosas, ministrai pirmininkai, priklausantys EPP grupės partijoms, Gruzijos prezidentas M. Sakašvilis.
Man, su kolegomis, teko galimybė atstovauti Tėvynės sąjungą – Lietuvos krikščionis demokratus.

Read Full Post »

Neramumai Moldovoje: kas kaltas?

Šiuo laikotarpiu Europoje vykstantys aršūs protestai jau nebelabai stebina. Kiekvienos šalies patirtis kiek skirtinga, bet dažniausiai įtakota ekonominės krizės.

Kiek kitoks scenarijus Moldovoje – po sekmadienį (balandžio 5 d.) vykusių rinkimų į parlamentą, kuriuos ir vėl laimėjo komunistų partija, Kišiniove prasidėjo neramumai virtę masinėmis riaušėmis.

Komunistai, valdantys šalį nuo 2001 m., surinko 49,48 procentų gyventojų balsų ir gavo daugumą parlamente (60 vietų iš 101). Moldovoje Prezidentą renka parlamentas, šalies vadovo patvirtinimui reikia bent 61 balso. Tokia valdančiųjų pergalė ir galimybė dar ne vieniems metams komunistams įsitvirtinti valdžioje, sukėlė nepasitenkinimą ir abejones. Protestas prasidėjo.

Kadangi minioje buvo gausu žmonių skanduojančiu šūkius su raginimu prisijungti prie Rumunijos bei mosuojančių šios valstybės vėliavas, pagrindiniai kaltinimai krito Rumunijos valdžiai. Moldavijos opozicija apkaltinta pilietinio karo kurstymu.

Tai kas gi kaltas?
Kiekvienas turime savo versiją:
Piliečiams pabodo komunistų valdymas?
Noras greitesnės integracijos į ES, nusivylimas galbūt deklaratyvia komunistų proeuropietiška politika?
Priklausomybės Rumunijai jausmas?
Kitos priežastys?

Kas iš to laimi?
Rumunija, apkaltinta pilietinio karo kurstymu ir kaimyninės šalies politinės padėties destabilizavimu?
Moldovos piliečiai, patiriantys nežabotos demokratijos vaisius, neleidžiančius užmegzti dialogo ir spręsti problemą?
Dar kas nors?

Man primena sausio 16 d. Vilniuje…Mintis buvo išreikšti poziciją taikia demonstracija, tačiau viskas pakrypo kur kas liūdnesne vaga. Deja.

Read Full Post »

« Newer Posts