Feeds:
Įrašai
Komentarai

Posts Tagged ‘Europos atminties ir sąžinės platforma’

2011 spalio 14 d. – ypatinga diena visiems, kam rūpi istorinis teisingumas ir atmintis. Šiandien Čekijos sostinėje Prahoje buvo iškilmingai pasirašytas ilgai lauktas Europos atminties ir sąžinės platformos įsteigimo dokumentas. Platforma veiks kaip mokslininkų, institutų, muziejų, archyvų ir kitų susijusių viešų ir privačių institucijų bendradarbiavimo koordinacinis centras, kuris be kita ko, skleis informaciją, padės rinkti, kaupti ir analizuoti medžiagą apie totalitarinius režimus, jų pasėkmes visuomenėms, įvykdytus nusikaltimus ir skatins jų aukų atminties įamžinimą bei sklaidą. Platforma turi išskirtinai stiprų pagrindą, nes jos veiklos tikslus savo oficialiuose dokumentuose nubrėžė tokios tarptautinės institucijos kaip Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja, Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba, jos steigimo dokumentas pasirašytas ministrų lygmenyje, o finansinės paramos savo veiklai platforma galės kreiptis į Europos Sąjungos finansuojamas ir kitas nacionalines bei tarptautines programas.

Nacionalsocializmas yra išsamiai išnagrinėtas jau pradedant 1945 metais, Niurnbergo teismu. Tuo tarpu komunistiniai nusikaltimai vykdyti anapus Geležnės Uždangos liko paslaptimi pasauliui dar pusę amžiaus. Griuvus Berlyno sienai, dirbtinai sukurta takoskyra tarp Rytų ir Vakarų Europos istorijų išliko. Šalys, nepatyrusios komunistinės diktatūros, praėjus net ir daugiau nei 20 metų nuo Berlyno sienos griūties vis dar nėra pakankamai susipažinusios su Rytinės Europos dalies XX amžiaus istorija ir praradimais. Tuo tarpu Lietuvos visuomenė, kaip ir kitos iš tautų kalėjmo išsivadavusios valstybės, iki šiol jaučia skaudžias socialines, kultūrines, ekonomines ir net socio-psichologines pasekmes. Tačiau net ir šių šalių jaunoji karta jau stokoja žinių apie labai neseną praeitį, kurią išgyveno jų seneliai ir tėvai.

Su kiekviena diena praradame vis daugiau gyvosios atminties, ypač vertingų prisiminimų ir liudijimų.  Turime skubėti rinkti ir išsaugoti šią brangią medžiagą, per pasiaukojamos meilės šeimai ir šaliai pavyzdį, įskiepijant jaunajai kartai amžinąsias vertybes. Taip ugdysime sąmoningus ir aktyvius piliečius, pasiruošusius perimti gyvybingos demokratijos, pagrįstos pagarba žmogaus teisėms, kūrimo uždavinį. Tam reikia ne tik valstybinio požiūrio, bet ir asmeninių pastangų. Turime skatinti, kad kiekvienas jaunas žmogus pasidomėtų savo senelių ir tėvų prisiminimais apie jų gyvenimą taip nesenai subyrėjusioje totalitarinėje sistemoje, kad nemenkintume savęs, savo piliečių pasiekimų, žinodami, kokia kaina už juos sumokėjo ištisos kartos.

Atviras žvilgsnis į skausmingą Europos praeitį ir istorinės atminties išsaugojimas yra bene vienintelis būdas pasimokyti iš skausmingų istorijos pamokų. Tai yra ir viena iš Platformos užduočių.

Tikiu, kad Platforma taps svarbiu partneriu tiek mano kaip Europos Parlamento Europos istorijų sutaikymo grupės narės, tiek ir asmeninėje parlamentinėje veikloje.

Read Full Post »