Feeds:
Įrašai
Komentarai

Posts Tagged ‘Europos Bendrija’

Sausio 13-ąją Europos Parlamento vadovas Jerzy Buzekas prisiminė ir priminė “šaltą ir tamsią naktį Vilniuje, kai Lietuva neteko 13 narsių žmonių, tačiau apgynė nepriklausomybę“. Visi Europos Parlamento nariai šią neeilinę datą kviečiami prisiminti sausio 19-ąją Strasbūre.

Tačiau šiandien, atmenant 1991-ųjų Sausio įvykius Lietuvoje, norisi prisiminti ir padėkoti už tuometinį Europos Bendrijos ir Europos institucijų palaikymą (kuris fiksuotas 1991 m. įvykių kronikoje) pirmosiomis dienomis po tragiškosios nakties:

1991 m. sausio 14-oji

12-os Europos Bendrijos valstybių užsienio reikalų ministrai, susitikę Briuselyje, paskelbė pareiškimą, kuriame teigiama, kad „jėgos panaudojimas Lietuvoje yra nepriimtinas“, ir apgailestaujama, kad dėl represijų žuvo nekalti žmonės. Pareiškime sakoma, kad šį klausimą išspręsti galima tik dialogu tarp sovietų valdžios ir išrinktų Baltijos tautų atstovų. EB primygtinai teigė, kad tokia padėtis Lietuvoje negali tęstis ar plėstis į kitas Baltijos valstybes. Priešingu atveju gali būti sustabdytas EB ir SSRS bendradarbiavimas.

NATO padarė pareiškimą, kuriuo kreipėsi į SSRS, kad ji gerbtų Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos nuo-statas. Pareiškime sakoma, kad NATO labai susirūpinusi dėl to, kad Lietuvoje prieš valstybines įstaigas ir civilius gyventojus buvo panaudota karinė jėga. Aljanso šalys pabrėžė, kad jeigu jėga bus dar kartą panaudota, tai galėtų turėti pasekmių Aljanso ir SSRS santykiams.

1991 m. sausio 15-oji

EB Ministrų Taryba pasirašė komunikatą, kuriame pareiškė, kad nauji Maskvos smurto veiksmai Baltijos kraštuose gali pakenkti bendradarbiavimui su SSRS. Komunikate pasmerktas jėgos naudojimas prieš civilius gyventojus ir reikalaujama nedelsiant nutraukti smurtą, kuris pažeidžia Helsinkio ir Paryžiaus susitarimus.

Read Full Post »

Sausio 11-ąją kartu su Seimo nariu Pauliumi Saudargu buvome pakviesti dalyvauti Sausio 13-osios minėjime Mažeikiuose. Lygiai prieš dvidešimt metų Sausio 11-ąją ištikimai tarnauti prisiekė savanoriai, tad simboliška, kad būtent šiandien, šiltame ir jaukiame pasibuvime buvo įteikti LR Seimo pirmininkės Irenos Degutienės ir Ministro Pirmininko Andriaus Kubiliaus garbės raštai tuometiniams Parlamento, televizijos bokšto, radijo ir televizijos komiteto gynėjams mažeikiškiams.

Visi, dalijęsi prisiminimais ir patyrimais, pabrėžė ypatingą tų laikų dvasią, susitelkimą. Tie prisiminimai mus vienija ir beveik visada lydimi akyse sublizgančiomis ašaromis. Kiekvienais metais dar ir dar sykį prisimename anuometinį jausmą ir supratimą, kad žmonės gali būti labai artimi.

Vienas iš apdovanotųjų, istorijos mokytojas, prisimindamas anuometinius įvykius sakė, kad praėjus 20 metų – tikrai  nemažam laikotarpiui supratęs, jog 1991 m. sausio įvykiai ir dalyvavimas juose buvęs vienintelis prisidėjimas prie istorijos…

Šių dienų šviesoje svarbu prisiminti ir labai svarbų palaikymą, kurio tomis įtemptomis dienomis sulaukėme iš tarptautinės bendruomenės: Europos Bendrijos ministrų pareiškimas, Europos Parlamento rezoliucijos, atskirų Europos valstybių reakcija ir pastangos atkreipti pasaulio dėmesį į tai, kas vyksta Lietuvoje. Siųsta žinia, kad nepritariama SSRS vykdomai politikai, ne po kartą drąsiai išsakyta parama laisvam tautų apsisprendimui.

Apie anuometinius ivykius ir Seimo bei Europos Parlamento darbą kalbėjomės su Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos moksleiviais ir mokytojais. Susitikimas paliko labai malonų įspūdį, nepaisant to, kad su mokytojais gvildenome ir kasdienes, sunkiai sprendžiamas problemas – o tai visada suteikia tam tikro slogučio, kai suvoki, jog imti ir skubiai pagelbėti, palengvinti kasdienybę, tiesiog nepavyks. Tačiau tokie susitikimai reikalingi – tik tuomet gali jausti pulsą ir neatitolti nuo dalykų, kurie mus visus daugiau ar mažiau paliečia. Tuo tarpu moksleiviai buvo kur kas linksmiau nusiteikę – aktyvūs, šmaikštūs, susidomėję, žingeidūs.

Padėkoti už galimybę susitikti su mažeikiškiais norisi visur rūpestingai lydėjusiai Linai Rimkienei ir TS-LKD Mažeikių skyriaus pirmininkui, savivaldos rinkimų sąrašo lyderiui Sigitui Kakčiui.

Tikiuosi, kad ne su vienu mažeikiškiu ir pastarosiomis dienomis lankytais kraštiečiais pavyks susitikti ir Sausio 12-osios vakarą Vilniuje – prie Atminimo laužų.

Read Full Post »