Feeds:
Įrašai
Komentarai

Posts Tagged ‘Europos diena’

Gegužės 9-oji – Europos diena

1950 m. gegužės 9 d. Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robertas Šumanas iškėlė Europos integracijos idėją. Tad šiandien jau 62-ąjį kartą švenčiamas Europos Sąjungos gimtadienis iškilmingai minimas visose ES valstybėse narėse ir, žinoma, Europos sostine tituluojamame Briuselyje.

Kitaip nei įprasta, Europos Parlamentas dūzgia nuo pat ryto. O jau artėjantį šeštadienį visos ES institucijos piliečiams plačiai atvers duris ir kvies pažvelgti į didžiulio biurokratinio aparato kasdienį darbą.

Svarbios Europai dienos proga, norėčiau trumpai žvilgterėti į šiandienos ES vadovų pasisakymus Europos liaudies frakcijos posėdyje. Europos Tarybos pirmininkas H. van Rompuy pabrėžė, kad švęsdami Šumano dieną turime solidariai ir atsakingai elgtis. Neapsiriboti tik pagalbos gavimu, bet ir patys stengtis. Visiškai sutinku, kad padėdami vieni kitiems, pirmiausia padedame sau.

Panašius dalykus akcentavo ir Europos Komisijos pirmininkas J. M. Barroso, teigdamas, kad turim turėti pakankamai drąsos ginti savo bendrąsias krikščioniškas vertybes ir įsitikinimus, nebijoti prisiimti atsakomybės.

Iš tiesų, atsakomybė – esminė vertybė ES tautų šeimoje. Šiuo principu turėtų būti grindžiama ir bendra ES veikla, kurios vienas iš pavyzdžių – fiskalinės drausmės paktas, pasirašytas ES valstybių vadovų metų pradžioje, numatantis griežtesnę ES fiskalinę politiką ir narių atsakomybę išlaidaujant. Kaip ir ES valstybių narių nacionalinių Vyriausybių veikla ir atsakomybė.

Pastarąjį laikotarpį stebime, o ir čia, EP, diskutuojam apie kairiųjų politinius laimėjimus Europoje. Prancūzijos pavyzdys, Graikijos koalicinės Vyriausybės formavimo tendencijos neramina. Ypatingai dėl to, kad vienas iš siekių –  nubraukti buvusiųjų įdirbį. O kadangi buvusieji – dešinieji, tad braukti ir keisti nesigailint. Šiuo atveju, labiausiai tiktų prisiminti, kad daugeliu atveju tie patys Europos dešinieji prisiėmė atsakomybę, dirbdami ekonominės krizės sąlygomis.

Kaip šiandien posėdyje teigė J. M. Barroso, užmirštamos tokios idėjos kaip darbas, drausmė, etika. Aš dar pridėčiau – kaip esam atsakingi savo šeimoje, stengiamės tokiais būti savo valstybėse, taip norėtųsi, kad minint Europos dieną tarptautinės atsakomybės ir europinės vienybės principas neliktų tik tuščiažodžiavimas.

Tad sveikinu visus, mieli vieningos Europos piliečiai, su Europos diena! Stabilios, vieningos ir stiprios Europos!

Read Full Post »

Praėjusią savaitę vykusi Strasbūro plenarinė sesija – šią vasarą paskutinė. Pagrindiniai sesijos akcentai: Vengrijos pirmininkavimo įvertinimas, Lenkijos pirmininkavimo prioritetų aptarimas, balsavimai dėl genetiškai modifikuotų organizmų auginimo, maisto ženklinimo. Taip pat praėjusią savaitę Europos liaudies partijai, kurios šeimai priklauso mūsų TS-LKD, sukako 35 m. Kaip pažymėjo partijos pirmininkas W. Martensas, „rinkimams vejant rinkimus, mūsų politinė šeima įgauna vis didesnį piliečių pasitikėjimą visoje Europoje“.

Kaip visad plenarinė sesija buvo intensyvi. Teko nemažai pasisakyti aktualiais darbotvarkės klausimais: apie GMO auginimą, dėl energetikos infrastruktūros prioritetų 2020 m. ir vėliau, dėl Europos Komisijos penktosios sanglaudos ataskaitos ir sanglaudos politikos strategijos po 2013 m. Vyko intensyvios diskusijos apie Vengrijos pirmininkavimą 2011 m. pirmoj pusėj. Mano nuomone, kad Vengrija daug pasiekė, kuriant stiprią Europą – šalių narių biudžetų koordinavimo, ekonominio valdymo, Dunojaus strategijos, romų integravimo, Vakarų Balkanų ir kitose srityse. Taip pat teikė nuoseklų dėmesį istorinės atminties skatinimo ir totalitarinių režimų Europoje įvertinimo klausimui. Birželio 8 d. Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos išvados padėjo solidų pagrindą tolimesniems žingsniams sekančiame pirmininkavimo laikotarpyje. Vienas jų būtų pozityvus sprendimas dėl finansinės ES pagalbos įkuriant Europos atminties ir sąžinės platformos būstinę Briuselyje – taip patvirtintume, kad istorinės atminties skatinimas ES lygiu yra mūsų visų reikalas.

Be abejo, aptariant Vengrijos pirmininkavimą tolygus dėmesys buvo skiriamas ir liepos 1 d. prasidėjusiam Lenkijos pirmininkavimui ES. Pirmininkavimo prioritetus Strasbūro plenarinėje sesijoje pristatė Lenkijos ministras pirmininkas D. Tuskas, vyko iškilmingas posėdis, kuriame svečiavosi Lenkijos Prezidentas B. Komorowskis. Lenkija perima pirmininkavimą tokiu metu, kai susirūpinimą tebekelia netolygus ekonomikos atsigavimas, Graikijos skolų krizė ir politinis nestabilumas Šiaurės Afrikoje. Vienas iš ateinančio pusmečio Lenkijos prioritetų – pasiekti, kad ES šalys labiau koordinuotų savo veiklą ir dėl to ekonomika atsigautų sparčiau, būtų kuriama daugiau darbo vietų.

Sesijoje taip pat balsavome dėl gana kontraversiško klausimo – GMO auginimo ir pritarėme leidimui, kad valstybės narės galėtų apsispręsti pačios. 61 procentui Europos gyventojų iš GMO pagamintų maisto produktų vartojimas kelia nerimą ir tokia pati dalis europiečių nepritaria paskatoms plėtoti iš GMO pagamintų maisto produktų gamybą, tačiau reikia pripažinti, kad nemaža dalis (21 proc.) Europos gyventojų – GMO vertina palankiai ir teigia tikį, jog žalingo poveikio ateities kartoms jie neturėtų sukelti.

Dėl teigiamo ar neigiamo poveikio – nei vieni, nei kiti argumentai nėra iki galo pagrįsti moksliškai. O tai reiškia, kad neįmanoma rasti visoms valstybėms vienodo sprendimo. Todėl siūlymas leisti valstybėms pačioms suteikti galimybę riboti GMO auginimą jų teritorijose, manau, kad labai teisingas ir sveikintinas.

Tačiau man pačiai visos savaitės akcentu tapo Valstybės dienos minėjimas Europos Parlamente Strasbūre. Nors Tautiška giesmė viso pasaulio lietuvių giedama jau porą metų, tik šiemet pavyko inicijuoti visų bendrą susibūrimą. 20 val. vietos (21 val. Lietuvos laiku) Parlamento kieme kartu su kolegomis europarlamentarais, padėjėjais, EP darbuotojais bei žurnalistais iš Lietuvos sugiedojome Lietuvos himną, kuris vedamas prof. V. Landsbergio, nuskambėjo ypač jautriai ir nuoširdžiai. Džiaugiuosi, kad šia gražia proga pavyko kartu ir ilgiau pavakaroti.

G.Uzdilaitės nuotraukos

Susitelkimo jausmas, apjungiantis bendraminčius, lydėjo ir savaitgalį, lankantis TS-LKD partijos sąskrydyje Plungės rajone. Šalia tradiciškai vykstančių sąskrydžio sportinių rungčių, Tarybos posėdžio, bendravimo su TS-LKD skyrių nariais, grupės „Skylė“, E. Sipavičiaus koncerto, kartu su Vilniaus m. skyrių Sueigos lyderiu M. Adomėnu partiečius sukvietėme pasidalinti mintimis apie Laisvės kovų atminimą kuriant šiandienę Lietuvą.

M.Mikulėno nuotraukos

Savaitės pabaigą su mintimis apie vieningą Lietuvą, nesusipriešinusią ir siekiančią bendro tikslo, apvainikavo pergalės. Jaunų sportininkų – Lietuvos jaunimo krepšinio rinktinės – pergalė Pasaulio krepšinio čempionate. Tad šiandienos įrašą tuo ir užbaigčiau –  
mes laimėjom!

Read Full Post »

Šiandien visa Europa švenčia Europos dieną. Prieš daugiau nei šešis dešimtmečius (1950 m. gegužės 9 d.) Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robertas Šumanas pasiūlė suvienyti Europą.

Nors Lietuva ir kitos naujokės į Bendriją įstojo 2004 m., Europos diena mūsų šalyje švęsti pradėta dar 2002-aisiais. Kasmet prie ES gimtadienio nuotaikų prisijungia vis daugiau žmonių: vien praėjusiais metais Lietuvos miestuose vykusiose šventėse dalyvavo apie 20 000 žmonių.

Galimybę pasveikinti Vilniaus P.Vileišio pagrindinės mokyklos bendruomenę su Europos diena, palinkėti sėkmės Europos žinių egzamine, kurį pernai pirmąjį kartą Lietuvoje iniciavome kartu su visuomeniniu projektu „Drąsinkime ateitį“ ir Europos komisijos atstovybe Lietuvoje.

Tad su vieningos Europos diena, kurioje išliktume su lietuviškąja savastimi, noriu pasveikinti ir Jus.

Na, o manoji savaitė prieš pasitinkant Europos gimtadienį prabėgo Palerme, kur vyko ELP (Europos liaudies partijos) išvažiuojamasis posėdis. Šįkart daugiausiai dėmesio skirta Viduržemio jūros regionui: pasikeista nuomonėmis ir nemažai diskutuota apie vandens, žuvininkystės politiką (ES yra didžiausia žuvies importuotoja, poreikis kasmet sudaro apie 8 mln. tonų per metus, tuo tarpu savo vandenyse tesužvejojami – 2 mln. tonų), energetikos aktualijas.

Kalbėdamas apie energetikos klausimus, komisaras G. Oettingeris pristatė darbo su kaimyninėmis šalimis aktualijas – Šiaurės Afrika, Norvegija, Rusija. Pabrėžė, kad kol neturime elektros jungčių tarp Šiaurės Afrikos bei ES – tol situacija sudėtinga. Dalyvavęs Alžyro energetikos ministras kalbėjo, kad yra patikimas dujų tiekėjas Europos Sąjungai jau nuo 1964 m., taip pat užsiminė apie savo nusiteikimą dirbti ir su atsinaujinančios energijos ištekliais, nes Alžyras gali pasigirti ne tik pakankamais dujų, naftos (tiek žemyninėje, tiek jūrinėje dalyje), bet ir saulės energijos resursais.


Posėdžių sesijose dalyvavusios Italijos Aplinkos minsitrės teiravausi dėl naftos gręžinių atviroje jūroje ir apie tai, kaip sekasi šiuo klausimu bendradarbiauti su trečiosiomis (ne ES) šalimis  – ar sklandžiai vyksta konsultacijos, ar yra lengvai sutariama dėl atsakomybės ir galimos žalos atlyginimo. Pasak Ministrės, po Meksikos įlankos katastrofos, Italija peržiūrėjo įstatyminę bazę, tačiau norisi daugiau Europos Komisijos dėmesio ir Europos įsitraukimo sprendžiant tokio lygio klausimus.

Energetikos ir aplinkosaugos klausimų aptarimas vis dažnesnis daugelio ES institucijų, o tuo pačiu ir mano darbotvarkėje, jau šiandien išskubėjau į Strasbūrą, kur prasidės plenarinė sesija. Joje – vėl keliamas branduolinio saugumo klausimas šalia ES sienų klausimas ir situacija praėjus 25-iems metams po Černobylio katastrofos.

Read Full Post »

Prabėgus Europos savaitės šventėms Lietuvoje, šiandien turėjau progos Vilniuje sutikti kolegas, svečius iš Europos liaudies frakcijos. Savaitgalio akimirkas jau keičia įsibėgėjanti darbo savaitė.

Persikeliant prie rimtų temų aptarimo, diskusijų, noriu dar kartą pasidžiaugti, kad šiemet pirmą kartą kartu su Europos Komisijos atstovybe Lietuvoje ir visuomeniniu projektu “Drąsinkime ateitį“ surengtas Europos žinių egzaminas – pavyko.

Nors dar šiandien visi norintys dar gali spręsti egzamino užduotis facebook socialiniame tinkle, noriu pasidžiaugti daugiau nei 31 tūkstančio jau dalyvavusiųjų egzamine aktyvumu.

Tai rodo, jog aktyvių, Europa ir jos institucijomis besidominčių jaunų žmonių, mokytojų mūsų šalyje netrūksta. Neabejoju, kad egzaminas ilgainiui taps ne tik galimybe savarankiškai domėtis ar pasitikrinti savo žinias apie ES, bet atvers ir naujų galimybių, apie kurias iki šiol nebuvo galvota.  Apie pirmąjį egzaminą kviečiu klausytis Žinių radijo laidos “Prie pietų stalo“ įrašo, o ketinantiems dar spėti ir sudalyvauti – linkiu sėkmės!M. Mikulėno nuotraukos [c], [p]. Daugiau nuotraukų ieškokite akimirkose.

Read Full Post »