Feeds:
Įrašai
Komentarai

Posts Tagged ‘Golovatovas’

Turbūt nėra kito metų laiko, kuris prabėgtų taip greitai kaip vasara. Šįmet ji ypatingai trumpa. Ne vien dėl to, kad norisi aplankyti daug seniai matytų giminaičių bei bičiulių, bet ir dėl gausos įvairių renginių visoje Lietuvoje, kuriuose tenka dalyvauti – miestų švenčių, įvairių organizacijų sąskrydžių, stovyklų ir pan.

Ši vasara Lietuvai atnešė ir kaip niekad nesmagių politinės darbotvarkės „siuprizų“. Tai netikėtas įtariamojo Sausio 13-osios byloje dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui paleidimas Austrijoje,  šio atvejo detalių aiškinimasis – kuris dar nebaigtas  ir kylantys klausimai dėl bendradarbiavimo teisingumo srityje tarp ES šalių narių efektyvumo – į kuriuos mano įsitikinimu turėtų atsakyti Europos Komisija ir ES Tarybos. Ir ketvirtadienį įvykęs Baltarusijos žmogaus teisių gynėjo areštas Minske, po kurio Baltarusijos opozicija paviešino, kad byla prieš jį kurpiama naudojantis ir bankinių sąskaitų duomenimis, beveik prieš pusmetį gautais iš Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos pagal dvišalę teisinio bendradarbiavimo sutartį.

Žinant, kad pastarojo „apmaudaus vienetinio atvejo“ galima buvo išvengti vienos institucijos padalinio vadovui paskambinus kitos institucijos padalinio vadovui, tikrai apmaudu, kad nebuvo imtasi visų atsargumo priemonių informacijai patikrinti. Oficialaus Minsko prašymai pagelbėti teisingumo srityje (kaip ir kitose) turėtų visada būti ypač atidžiai nagrinėjami ir apdairiai vertinami, ir visada konsultuojantis su kitomis ekspertizę apie šią šalį turinčiomis institucijomis. Autoritarinis režimas teisingumą suvokia savotiškai. Kad kaimyninės šalies teisėsaugos institucijų darbo metodai yra „netradiciniai“, turėjome progos įsitikinti ir prieš metus, baltarusiams pasienyje sulaikius Lietuvos policijos pareigūną.

Dabar svarbu, kad ministerijos nepasiduotų pagundai viešai aiškintis „kas kaltesnis“ – nuo klaidų niekas neapsaugotas, svarbu jas pripažinti, jei įmanoma ištaisyti ir daugiau nebekartoti. Todėl tarpžinybinė komisija būtinai turėtų atsakyti į klausimus dėl pareigūnų profesionalumo ir atsakomybės, surasti būdus, kaip stiprinti tarpžinybinį bendradarbiavimą. O ministerijos ir kitos susijusios institucijos verčiau vieningai sutelktų visas pastangas, kad būtų minimizuotos neigiamos pasėkmės tiek Baltarusijos žmogaus teisių organizacijoms, tiek A. Beliackiui asmeniškai.

Turime elgtis garbingai ir iki galo A. Beliackio atveju. Taip pat neturime prarasti iniciatyvos Golovatovo „byloje“. Abiems atvejams labai reikia konstruktyvaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo.

Turime žiūrėti į priekį ir daryti viską, kad tokios situacijos nepasikartotų. Lietuva visada buvo už laisvės ir demokratijos principų stiprinimą: Lietuvos parama šioje srityje svarbi tiems kaimyninėse šalyse, kas siekia šių vertybių įtvirtinimo, kas siekia pakartoti Lietuvos sėkmės istoriją; ši vertybinė politikos nuostata svarbi ir pačiai Lietuvai, jos visuomenei.

Galime patys sau užduoti ir žymiai platesnių klausimų – ar ne patys kuriame visuomenę be vertybių ir principų, leisdami nuvertinti Lietuvos iškovotos laisvės vertybes ir pasiekimus, leisdami Lietuvoje kurti pilkąją zoną, kur pilietiškumą yra madinga pajuokti, o valstybinis mąstymas yra sukompromituotas. Ar nesukuriame savomis rankomis tokios situacijos, kai esame abejingi kitų kovai už laisvę ir teises, nes negerbiame savo pačių laisvės, leisdami įsigalėti abejingumui, apolitiškumui ir nihilizmui?

Giliai asmeniškai mane sukrėtęs įvykis – Norvegijos žudynės. Ypač sukrėtė tai, kad sąmoningai buvo taikomasi į pilietiškus jaunus žmones, dar pačioje jų gyvenimo kelio pradžioje,  būsimus visuomenės lyderius ir politikus. Manau, ir Londone besimėgaujantys savivalės ir nebaudžiamumo svaiguliu jaunuoliai yra tarsi signalas mums visiems prisiminti ir savo gyvenimuose bei  bendruomenėse laisvių, moralės ir vertybių svarbą.

M.Mikulėno nuotraukos

Read Full Post »

Liepos 15 d. Lietuvos pareigūnai buvo informuoti, kad liepos 14 d. Austrijoje pagal 2010 m. spalio 18 d. išduotą Europos arešto orderį buvo suimtas įtariamasis Sausio 13-osios byloje Rusijos pilietis Michailas Golovatovas.  Naktį iš liepos 15 į 16 d. Lietuvą jau pasiekė patvirtinimas, kad įtariamasis paleistas. Nepaisant to, kad pagal ES nustatytas teisines procedūras Lietuvos Respublikos prokuratūra palaikė kontaktą su atitinkamomis Austrijos institucijomis ir perdavė visą reikalautą informaciją, o taip pat ir politiniame lygmenyje vyko kontaktai dėl šio įtariamojo perdavimo Lietuvai, KGB pulkininkas praėjus vienai parai buvo paleistas ir šiuo metu jau yra Rusijos Federacijos teritorijoje, jo paleidimo priežastys ir skubotumas nėra įtikinamai paaiškinti.

Austrijai yra žinoma, kad Sausio 13-osios byla Lietuvai yra nacionalinės svarbos klausimas, joje įtariamiesiems inkriminuojamos veikos yra kvalifikuojamos kaip karo nusikaltimai ir nusikaltimai žmogiškumui. Todėl skubotas Austrijos pusės sprendimas paleisti įtariamąjį tokios kategorijos byloje yra visiškai nepateisinamas. Paprastai sprendimus dėl įtariamųjų perdavimo kitai ES šaliai narei Austrijos institucijos priima per daug ilgesnį laikotarpį – nuo 10 iki 40 dienų.

Austrijos pusei matyt sunku paaiškinti, kad KGB pulkininką saugo nematoma, bet toli siekianti ranka iš ES užribio ir baimė susipykti su strateginiu partneriu energetikoje, nuo kurio priklauso Austrijos kaip rusiškų dujų paskirstymo centro Europos Sąjungoje ambicijos.

Stojimo į ES derybų tam tikroms Balkanų šalims pagrindinė sąlyga buvo įtariamųjų karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmogiškumui bylose sulaikymas ir perdavimas teismui. Kaip galime  reikalauti iš kitų, jei ES viduje nesilaikome savo pačių reikalavimų? Nuo ko priklauso įtariamųjų ekstradicija – nuo teisės viršenybės, teisingumo ir moralės principų, ar nuo nacionalinių interesų? Nejauku, kai kyla abejonių ar nėra taikomi dvigubi standartai karo nusikaltimų ir nusikatimų žmogiškumui bylose.

Net jei Austrija pateiks paaiškinimą, įvyko nepataisomas faktas – Austrijos neapgalvoto veiksmo pasekoje prarasta galimybė žymiai pasistūmėti į priekį šioje Lietuvos žmonėms ir Europos Sąjungos pamatinėms vertybėms ypač svarbioje byloje. Šiais metais minint Sausio 13-osios įvykių 20-ąsias metines, žuvusiųjų artimiesiems, nukentėjusiesiems ir visiems Lietuvos nepriklausomybės rėmėjams buvo suduotas skaudus smūgis, netikėtas, nes Austrija ir Lietuva priklauso tai pačiai teisės viršenybės, solidarumo ir teisingumo principus deklaruojančiai Europos Sąjungai.

M. Mikulėno piešinys

Read Full Post »