Feeds:
Įrašai
Komentarai

Posts Tagged ‘holokaustas’

photo (2)Sausio 27 d. minima Holokausto aukų atminimo diena. Visame pasaulyje ši tragedija nusinešė milijonus gyvybių pačiu nežmoniškiausiu būdu. Netekome bendrapiliečių, kaimynų, draugų, iškilių asmenybių, o valstybė neteko ir dalies potencialo pačiose įvairiausiose srityse.
Ir šiandien, ir visuomet, būtina atminti tragediją, kuri vienu metu sugriovė pasaulio būtį ir žmonių gyvenimus. Kiekvienas turime rasti atsakymą, kaip buvo iki to prieita, ir ar galime būti tikri, kad kažkas panašaus niekuomet daugiau nepasikartos ateityje.
Todėl būtina žinoti savo ir kitų tautų, pirmiausiai savo bendrapiliečių istoriją, tam turime skirti dėmesio įtraukiant ir šviečiant jaunimą. Turime nuolat skatinti totalitarinių režimų musikaltimų ir palikimo analizę, dalinimąsi patirtimis, įsiklausant į liudininkų pasakojimus, ir tą daryti ne tik mūsų valstybėje, bet ir su kitomis ES šalimis. Visi turime sąmoningai suvokti kokia trapi yra riba už kurios – nežmoniško elgesio praraja, ir kad yra būtina nuolatinė savistaba, taip pat ir kasdienybėje – ar esame atjautūs savo artimui, ar pasiruošę padėti silpnesniam, ar pasirengę užstoti skriaudžiamą ir prašantį pagalbos. Tuo pačiu geriau įvertinsime, kokie esame laimingi, gyvendami taikoje ir demokratijos sąlygomis, ir kokiomis aukomis pagrįsta mūsų laisvė ir kelias į dabartinę gerovę.

Video – Mindaugas Mikulėnas, garsas – Radvilė Morkūnaitė: 

Read Full Post »

Sausio 27 d. pasaulyje minima tarptautinė Holokausto atminimo diena. Tradiciškai holokausto aukos minimos ir buvusioje koncentracijos stovykloje Aušvice-Birkenau. Tai didžiausia nacistinės Vokietijos koncentracijos ir naikinimo stovykla, kurioje buvo nužudyta virš milijono žmonių – didžiausia dalis buvo žydai  (iš viso II Pasaulinio karo metu sunaikinta apie 6mln žydų).

Šįmet teko lankytis Aušvice kartu su kitais Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų nariais. Šiam minėjimui mus subūrė  žydų tautos bičiulių nevyriausybinė organizacija “European friends of  Israel . Prie vieno iš vieno krematoriumų Birkenau stovykloje malda ir muzika pagerbėme holokausto aukas.

M.Mikulėno nuotr.

Read Full Post »

Šie metai – ypatingi dėl Lietuvos istorinių sukakčių gausos. Minime Laisvės gynimo dvidešimtimetį ir Lietuvos valstybingumo pripažinimo bei diplomatinių santykių atkūrimo su pasaulio valstybėmis dvidešimties metų sukaktis (1991 m. Sausio įvykių ir aukų pagerbimo dvidešimtmečiui pažymėti išleidau ir kolegoms Europos Parlamento nariams pristačiau knygą “Sausio 13-toji. Išsaugoję Laisvę“, kuri sulaukė tokio pasisekimo, kad per šiuos metus tenka leisti jau antrą leidimą). Lygia greta minime ypač skausmingas istorines sukaktis didžiųjų 1941 m. trėmimų pradžią bei Lietuvos žydų holokausto 70-metį.

Šiandien, rugsėjo 23 d. – Lietuvos žydų genocido aukų paminėjimo dieną –  iškilmingai pagerbkime Holokausto aukas ir atiduokime gilią pagarbą tiems, kurie toje visuotinio teroro ir prievartos  atmosferoje išdrįso tyliai pasipriešinti totalitarizmo diktatui ir gelbėjo be kaltės pasmerktuosius. Jie yra pamokantis pavyzdys jaunajai kartai.

2011 m. – Laisvės gynimo ir Holokausto aukų gynimo metai – tarsi kokia istorinė esencija, koncentruotai atskleidžia visą kančių kelią, kurį teko iškentėti Lietuvai praėjusiame amžiuje. Tuo pačiu, žvelgdami atgal į istorijos eigą galime dar kartą įsitikinti, kad net tamsiausi suirutės ir prievartos etapai negali užgesinti meilės artimui ir Tėvynei. Tiems, kurie šiai ugniai neleido užgesti savo ir savo vaikų širdyse, esame skolingi už šiandieninę laisvę. Puoselėkime jų atmintį ir savo darbais būkime jų verti, būkime verti savo laisvės.

Read Full Post »