Feeds:
Įrašai
Komentarai

Posts Tagged ‘Jerzy Buzekas’

Šią savaitę Europos Parlamente minėjome 71-ąsias tremčių iš Baltijos valstybių metines, dalyvaujant būriui kolegų bei Latvijos ministrui pirmininkui Valdžiui Dombrovskiui, plenariniame posėdyje priėmėme nemažai dokumentų, EP lankėsi Peru prezidentas, vyko diskusijos apie finansinį stabilumą.

Na, bet pradedant iš pradžių, norėčiau pastebėti, kad ES ekonominės reformos tikrai dar nesibaigė. Todėl kovai su dideliu valstybių įsiskolinimu, netolygumais finansiniame sektoriuje priėmėme pakeitimus, vadinamąjį “Dviejų paketą“, kuris numato ne tik griežtesnę nacionalinių biudžetų priežiūrą, bet ir valstybių apsaugą nuo bankroto. “Diržų suveržimas“, griežta taupymo politika ir po to sekęs augimas – tokia mūsų kaimynės Latvijos patirtis. Ilgų plojimų frakcijos posėdyje po Latvijos ekonominės sėkmės istorijos pristatymo sulaukė premjeras V. Dombrovskis. Nukirpti išlaidas 70 proc., turėti biudžeto deficitą ir iš to sekantį darnų augimą gilios ekonominės krizės sąlygomis – tai receptas, kurį pavyko įgyvendinti dabartinei Latvijos vyriausybei. Anot frakcijos pirmininko J. Daulio, “jei prireiks politinės drąsos pavyzdžio – būtinai vėl kviesime premjerą V. Dombrovskį“.

Apie taupymą ir rekomendacijas Lietuvai kalbėjomės susitikę su Europos Komisijos nariu A. Šemeta. Nors Lietuvos ekonominė pažanga ryški, kaip Latvijos ar Estijos, tačiau vertindama ES valstybes nares Komisija pateikė keletą rekomendacijų Lietuvai, apimančių būsto ir aplinkos mokesčius, pensijų, socialinės paramos, valstybės valdomų įmonių sistemos reformą, nedarbo problemos, ypač žemos kvalifikacijos ir jaunimo, efektyvesnį sprendimą, pastatų energetinio efektyvumo gerinimą.

Apie reformas, ypatingai padedančias kovoti su net 56 proc. skurdu šalyje savo kalboje EP nariams pabrėžė ir Peru prezidentas Ollanta Humala.

Tačiau ne tik ekonominės drausmės klausimai vyravo šioje sesijoje. Antradienį iš pat ryto sulaukiau lankytojų iš Lietuvos, kaip visad besidominčių darbu EP, užduodančių klausimus, smalsiai stebinčių Europos Parlamento veikimą ir kasdienį darbą. Šįkart į kelionę į Strasbūrą leidosi aktyvus jaunimas, jų mokytojai iš Utenos, Kvėdarnos, Vilniaus.

Plenarinių posėdžių savaitę įprasmino 1941 m. birželio 14-osios trėmimų aukų pagerbimas. Kartu su europarlamentarais iš visos Europos, buvusiu EP pirmininku J. Buzeku, Latvijos premjeru V. Dombrovskiu tylos minute pagerbėme tūkstančių Baltijos valstybių piliečių atminimą. Kalbėdama prie atminimo lentos, linkėjau ir “toliau siekti geresnio vienas kito istorinio pažinimo, neužmiršti skaudžių patirčių ir dirbti ranka rankon“.

Su linkėjimais ir gero vėjo, minint Vėjo dieną!

R. Keršytės nuotraukos

Read Full Post »

Sausio 13-ąją Europos Parlamento vadovas Jerzy Buzekas prisiminė ir priminė “šaltą ir tamsią naktį Vilniuje, kai Lietuva neteko 13 narsių žmonių, tačiau apgynė nepriklausomybę“. Visi Europos Parlamento nariai šią neeilinę datą kviečiami prisiminti sausio 19-ąją Strasbūre.

Tačiau šiandien, atmenant 1991-ųjų Sausio įvykius Lietuvoje, norisi prisiminti ir padėkoti už tuometinį Europos Bendrijos ir Europos institucijų palaikymą (kuris fiksuotas 1991 m. įvykių kronikoje) pirmosiomis dienomis po tragiškosios nakties:

1991 m. sausio 14-oji

12-os Europos Bendrijos valstybių užsienio reikalų ministrai, susitikę Briuselyje, paskelbė pareiškimą, kuriame teigiama, kad „jėgos panaudojimas Lietuvoje yra nepriimtinas“, ir apgailestaujama, kad dėl represijų žuvo nekalti žmonės. Pareiškime sakoma, kad šį klausimą išspręsti galima tik dialogu tarp sovietų valdžios ir išrinktų Baltijos tautų atstovų. EB primygtinai teigė, kad tokia padėtis Lietuvoje negali tęstis ar plėstis į kitas Baltijos valstybes. Priešingu atveju gali būti sustabdytas EB ir SSRS bendradarbiavimas.

NATO padarė pareiškimą, kuriuo kreipėsi į SSRS, kad ji gerbtų Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos nuo-statas. Pareiškime sakoma, kad NATO labai susirūpinusi dėl to, kad Lietuvoje prieš valstybines įstaigas ir civilius gyventojus buvo panaudota karinė jėga. Aljanso šalys pabrėžė, kad jeigu jėga bus dar kartą panaudota, tai galėtų turėti pasekmių Aljanso ir SSRS santykiams.

1991 m. sausio 15-oji

EB Ministrų Taryba pasirašė komunikatą, kuriame pareiškė, kad nauji Maskvos smurto veiksmai Baltijos kraštuose gali pakenkti bendradarbiavimui su SSRS. Komunikate pasmerktas jėgos naudojimas prieš civilius gyventojus ir reikalaujama nedelsiant nutraukti smurtą, kuris pažeidžia Helsinkio ir Paryžiaus susitarimus.

Read Full Post »