Feeds:
Įrašai
Komentarai

Posts Tagged ‘Kaunas’

2013_10_12_LPKTS-25-metisSpalio 12 d. Kaune minėjome Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) įkūrimo 25-ąsias metines. Iškilmingame renginyje susirinkusiuosius sveikino Lietuvos Respublikos Prezidentė, europarlamentarai profesorius V. Landsbergis, L. Andrikienė, ministrai, TS-LKD lyderis A. Kubilius, ekspedicijos “Misija Sibiras“ jaunimas ir kiti svečiai.

Prisimindama tą tūkstantinį daug iškentusių, bet labai šviesių ir tvirtų žmonių susibūrimą, noriu pasidalinti keliomis mintimis, lydėjusiomis LPKTS jubiliejiniame suvažiavime ir išsakytomis sveikinimo kalboje visiems susibūrusiems.

Kaip pastebėjo renginio globėja Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, ir liūdna, ir džiugu, kad tokia Sąjunga egzistuoja. Liūdna pagalvojus, kad apskritai reikėjo ją kurti, kad būtent taip krypo lietuvių tautos likimas, džiugu, kad grįžę tremtiniai, jų vaikai ir vaikaičiai, tremtyje gimę būrėsi ir jungėsi bendrai veiklai.

Tardama sveikinimo žodį grįžusiems iš tremties, jų artimiesiems, vaikams ir vaikaičiams, sakiau, kad gera būti čia, tarp jų. Gera veikti bendrai, dalyvauti jų renginiuose, nes vienija ne tik bendri darbai, bet ir istoriniai patyrimai, bendra istorinė atmintis. Tuo kartu atmintyje iškilo toks atsiminimas iš mano vaikystės, kuriuo nusprendžiau pasidalinti: 1989 m. buvo parskraidinti iš Sibiro į Kėdainių oro uostą tremtinių palaikai, ėjome su tėvais ir seneliais jų sutikti. Ir…per minią nuvilnijo bendras atodūsis – kupinas skausmo, palengvėjimo, vilties. Mus tuomet jungė kažkoks bendras vardiklis.

Lygiai taip pat ir šiandien, kai lankydamasi įvairiose Lietuvos vietose su jaunimu kalbuosi apie istorinę atmintį, paklausti, kiek jų šeimų patyrė tremtis, dauguma pakelia rankas. Vadinasi, mūsų bendras darbas – ne veltui. Ypač, kad dar tiek daug ką turime kartu surėmę pečius nuveikti. Džiaugiuosi, kad jau yra postūmių su tremties ir rezidencijos muziejų tinklo sutvarkymu Lietuvoje, ir kad turiu progos prisidėti prie šių iniciatyvų.

Ypatingai svarbus visų amžininkų ir tremtinius vienijančios organizacijos darbas. Renginiai tremtims atminti, kasmetiniai susibūrimai Dubysos slėnyje Ariogaloje, žygiai partizanų takais – tai veiklos, kurios leidžia istorijai apsigyventi jaunosios kartos širdyse. Didžiuojuosi galėdama jose dalyvauti, jas remti ir dėkoju už nuolatinį kvietimą prisijungti. Istorinė atmintis – tai, ką neabejotinai turime perduoti ateities kartoms. Kad išlaikę tvirtą stuburą, niekam ir niekada nepaliktume galimybės perrašyti ir klastoti istoriją.

Su jūsų padėjimu, istorinės žinios skleidimo darbą dirbu ir Europoje, Europos Parlamente. Esu surengusi ne vieną knygų, filmų pristatymą kartu ir su Lietuvos, ir su Baltijos valstybių kolegomis. Džiugu, kai po vieno ar kito renginio, prieina Vakarų valstybių parlamentarai, kolegos, nepatyrę sovietijos baisumų ir dėkoja, nes sužinojo naujų faktų apie mūsų istoriją, sužinojo, kas anuomet vyko už geležinės uždangos. Ir tai geriausias įrodymas, kad mūsų bendrą darbą reikia tęsti! Štai ir viena iš pagrindinių erdvių Europos Parlamente po nemenkų Baltijos valstybių parlamentarų pastangų šiemet jau vadinama Baltijos kelio vardu. Džiaugiuosi, kad nuo šiol galima kviesti kolegas susitikti Baltijos kelyje.

Kaip šeimoje laikomasi tradicijos ir istorijos, taip ir jūs, esate ta šeima, kurioje semiamės dar gyvos istorijos ir tradicijų. Tad kaip ir iki dabar, taip ir visad – laikykimės bendrai!

Read Full Post »

Artėjant Kovo 11-osios minėjimui, kovo 9-ąją, Vilniuje Lietuvos jaunimo organizacijų  taryba didžiajame kino ekrane ketina surengti jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projekto „Misija Sibiras’10” dokumentinio filmo premjerą.

Pirmieji žiūrovai filmą išvys kino teatre, tačiau jį pamatyti bus proga ir visiems – Kovo 11 d. 15.30 val. jį rodys Lietuvos televizija.

Su nekantrumu laukdama filmo premjeros, prisiminiau paskutiniąją mūsų, kartu su projektu “Misija Sibiras“, muzikinės grupės “Skylė“ ir Aistės Smilgevičiūtės albumu “Broliai“, pilietiškumo ir patriotiškumo išvyką į Kauną vasario 26 d., kur “Veršvų” vidurinėje  mokykloje su mokyklos bendruomene, mokiniais ir mokytojais prisiminėme Lietuvos kelio į laisvę akimirkas, paminėjome karštai tikėjusius mūsų valstybe laisvės kovotojus, partizanus, laisvės gynėjus, ištremtuosius į Sibiro tolybes.

Simboliška, kad pristatymas vyko tarp Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios, juk būtent apie šį laiko tarpsnį, ilgus metus Lietuvos istorijoje, kalba tiek Misija Sibiras, tiek kovoms už Lietuvos laisvę skirtas albumas “Broliai“. Pokario Lietuva: vieni – ištremti, kiti – likę kovoti miškuose, pogrindyje. Šiuos drąsius žmones išugdė Vasario 16-oji ir tie, kurie šios dvasios neprarado, atvedė Lietuvą iki Kovo 11-osios.

Šis, bendras keturių renginių Kaune, Kėdainiuose, Telšiuose ir Klaipėdoje ciklas  parodė, kad apie savo istorines patirtis, svarbius valstybingumo momentus turime kalbėti. Kad turime skatinti kartų, savo akimis mačiusių ar išgyvenusių tuosius įvykius, norą perduoti patyrimą ir nuoširdų tikėjimą savo valstybe –  jaunajai kartai.

Tikiuosi, kad dar turėsiu progos globoti ir su bendraminčiais inicijuoti tokius projektus, kurie skatintų tikėjimą ir pagarbą savo valstybe bei visais, kurie nešiojo laisvos Lietuvos idėją ir dėl jos ryžosi aukoti ir aukotis.

M.Mikulėno nuotr.

Read Full Post »