Feeds:
Įrašai
Komentarai

Posts Tagged ‘Lietuvos Respublikos Seimas’

Kovo 12 dieną dalyvavau Seime vykusiame tarptautiniame Demokratijų bendrijai priklausančių šalių parlamentarų susitikime, kuriame pasirašiau Vilniaus deklaraciją, įsteigiančią Demokratijų bendrijos parlamentinį forumą ir numatančią tolesnius jo veiklos principus:

“Demokratijų bendrijos parlamentinis forumas yra koalicija panašiai mąstančių parlamentarų, pasiryžusių dirbti kartu stiprinant demokratiją ten, kur ji silpna, ir skatinti ją netgi ten, kur ji turi gilias tradicijas, remti taiką, plėtrą ir žmogaus teises bei laisves, lyčių lygybę ir lygias galimybes savo šalyje ir visame pasaulyje“.

Demokratijų bendrija, kuriai Lietuva pirmininkauja 2009-2011 m., yra pasaulinė tarpvyriausybinė sąjunga, jungianti per 100 demokratinių valstybių.

O. Posaškovos nuotr.

Read Full Post »