Feeds:
Įrašai
Komentarai

Posts Tagged ‘mediena’

Šiandien vykusiame Aplinkos komitete  – daugybė balsavimų ir keitimasis nuomonėmis su Sveikatos ir vartotojų politikos komisaru John Dalli.

Vis labiau įsisvyruoja emocijos dėl naujų maisto produktų ir jų tiekimo rinkai, naujų maisto produktų leidimų, priežiūros, ženklinimo ir naudojimo taisyklių. Tiek vakar besikeičiant nuomonėmis su kolegomis, tiek šiandien balsavimo metu esu linkusi laikytis pozicijos, jog naujieji modifikuoti produktai būtų kuo aiškiau ženklinami, o klonuoti gyvūnus maisto tiekimo tikslais, tiekti rinkai mėsos ar pieno produktus, pagamintus iš klonuotų gyvūnų ar jų jauniklių būtų uždrausta. Panašius raginimus EP jau anksčiau yra pateikęs tiek Komisijai, tiek Tarybai.

Taip pat komitete aptartas ir neteisėtos medienos ruošos keliama grėsmė miškų nykimui, balsuota dėl medieną ir medienos produktus rinkai tiekiančių ūkio subjektų įsipareigojimų ir atsakomybių didinimo.

Taip pat aptartas ir vienas dažniausių klausimų, susijusių su klimato kaita – pramoniniai išmetamieji teršalai (integruota jų prevencija ir kontrolė) bei naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamųjų teršalų normos.  Aptarta galimybė anksčiau įvardintą tikslą nuo 2020 m. nustatyti 135 g CO2/km išmetamųjų teršalų normą bendrijoje registruotoms lengvosioms transporto priemonėms “sušvelninti“ ir pakeisti taip pat ambicinga, tačiau realesne – sumažinti vidutines išmetamųjų teršalų normas iki 150g CO2/km.

Pagrindinė keitimosi nuomonėmis su komisaru John Dalli tema – Komisijos darbo programos  2010 m. sveikatos ir vartotojų politikos srityje aptarimas.

Rytoj jau laukia plenarinis posėdis, kuriame – Europos regioninės plėtros, Europos socialinio bei Sanglaudos fondų reikalavimų paprastinimo, ES žemės ūkio ir klimato kaitos, kovos su vėžiu, Bendrijos finansinių interesų apsaugos ir kovos su sukčiavimu aktualijos.

Po plenarinės sesijos ketinu skubėti į Lietuvą – laukia daugybė susitikimų ir pirmąjį kartą Lietuvoje inicijuojamas „Europos egzaminas“, kurį laikys 10-12 klasių mokiniai. Šia proga ketinu pasveikinti egzamino “debiutantus“ Vilniuje, Kaune ir Marijampolėje.

M. Mikulėno nuotr.

Read Full Post »