Feeds:
Įrašai
Komentarai

Posts Tagged ‘Sacharovo premija’

Praėjusią savaitę Strasbūre šurmuliavo ne tik kalėdinės mugės, žavėjo elzasietišku stiliumi išpuošti namai, bet ir spaudė ganėtinai atšiaurus šaltukas. Besibaigiančių metų, artėjančių švenčių nuotaikomis gyveno ir Europos Parlamentas. Bent jau šią savaitę išskirčiau tris ypatingus įvykius: kasmetinis Sacharovo premijos įteikimas, pusmečio lenkų pirmininkavimo Europos Sąjungai pabaiga, na, ir vienas svarbiausių – dabartinio EP pirmininko Jerzy Buzeko pustrečių metų kadencijos pabaiga.

Gruodžio 14 d. EP įteikta Sacharovo premija už minties ir žodžio laisvę. Šiemet ji atiteko penkiems Arabų pavasario aktyvistams. Du iš jų – Asmaa Mahfouz ir Ahmed Al-Senusi atvyko premijos atsiimti į EP Strasbūre. J. Buzekas, teikdamas premiją pabrėžė, kad ji skirta visiems, siekiantiems pokyčių arabų pasaulyje.

EP archyvo nuotrauka

Taip jau sutapo, kad lenkų pirmininkavimas, apie kurį jau esu rašiusi, baigiasi Europos Sąjungai išgyvenant tapatybės, nestabilumo ir euro krizę. Gal kiek dramatiškai, tačiau šią sesiją viešėjęs Lenkijos premjeras D. Tuskas teigė, kad ES palieka kryžkelėje ir ties praraja. Tad tokia jau šiandienos realybė, kad įprastą pirmininkavimo įvertinimą keitė pamąstymai apie bendrą ES ateitį. Nuo sausio estafetė bus perduota danams, tad nors prioritetai ir tęstiniai, tačiau atviri euro krizės krečiamų šalių klausimai išliks opūs ir kitąmet.

Nuo sausio lauks ir kitas svarbus pokytis – slaptu balsavimu bus renkamas naujas EP pirmininkas. Pagal nerašytą šios kadencijos susitarimą (o tokio laužyt nevalia) juo taps didžiausios delegacijos EP narys vokietis socialistas M. Schulzas. Beatsisveikinantis J. Buzekas, kalbėdamas Parlamentui teigė, kad jam buvo ypatinga garbė būti išrinktam ir vadovauti EP. Kaip ir didis iššūkis būti pirmininku, kai ES patiria tokius milžiniškus iššūkius. Tuo pačiu, dėkodamas visiems kolegoms, parėžė, kad visada jo siekis buvo ES vienybė ir jam didelė garbė, kad jis pirmiausia ne tik lenkas, bet ir europietis.

Tomis iškilmingomis akimirkomis susimąstau, įdomu, koks bus kito pirmininko braižas ir EP atstovavimas. J. Buzekas žavėjo išskirtine inteligencija, tolerancija, subtilia diplomatija. Tikiuosi, kad šios vertybės bus svarbios ir naujajam pirmininkui. Beje, tokia jau taisyklė, kad besibaigiant vieno pirmininko kadencijai, rinkome ir naujus frakcijos pirmininkus. Šįkart man, kaip jauniausiai frakcijos narei, teko skaičiuoti balsavimo rezultatus. Europos liaudies partijos frakcijos nariai pasitikėjimo vadovauti mandatą ir vėl suteikė prancūzui J. Dauliui. Tad jis ELP politinei grupei vadovaus dar pustrečių metų.

Be iškilmingų minėjimų ir išskirtinių progų, įprastai svarstėme ir einamuosius darbotvarkės klausimus: balsavimu pavyko pasiekti, kad būtų ribojamas fosforas plovikliuose ir skalbikliuose, išklausėm Viršūnių tarybos rezultatus, patvirtinom 8 kandidatūras į Audito rūmus, sveikinom 17 naujai prisijungusių kolegų, kurie papildomais EP nariais tapo, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Kaip visada džiaugiuosi, kai nors maža dalim tenka prisidėti prie EP patvirtinamų dokumentų. Šią sesiją balsavome dėl Europos jūrų saugos agentūros funkcijų išplėtimo. Nuo šiol agentūra galės vykdyti ir naftos platformų jūroje stebėseną. Būdama „šešėlinė“ nuomonės teikėja nuo ELP frakcijos, įtvirtinau, kad šiuo dokumentu būtų įpareigojama vykdyti ne tik naftos ir dujų gavybos, bet ir transportavimo stebėseną bei, prisimenant skaudžias aplinkosaugines katastrofas, – trečiųjų šalių atsakomybę.

Prasidedanti komitetų posėdžių savaitė – paskutinė darbo Briuselyje šiais metais. Be jau numatytų tarpšventinių renginių ir pasibuvimų su bendraminčiais Vilniuje, Utenoje, šeštadienį vykau į Kauną, kur Kauno įgulos karininkų ramovėje pagerbėme Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos „Už nuopelnus Lietuvai“ žymeniu apdovanotuosius.

Tad likus savaitei, taip norėtųsi nepaskęsti prieššventiniam šurmuly ir jaukiai pasitikti artėjančias šv. Kalėdas!

Read Full Post »

Šiandien Europos Parlamentas vėl persikelia į streikuojančią Prancūziją – Strasbūre prasideda plenarinė EP sesija.

Dar šiandien pavakare pirmajame plenarinės sesijos posėdyje bus aptartas klausimas dėl geresnės nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi moterų darbo saugos ir sveikatos užtikrinimo. Trečiadienį Europos Parlamento narių apsisprendimu minimalias apmokamas motinystės atostogos gali būti pailgintos  visoje ES nuo 14 iki 20 savaičių, taip pat aptariama galimybė numatyti privalomas dviejų savaičių tėvystės atostogas. Tai, be abejonės bus aktualiausia moterims tose šalyse, kur šiuo metu motinystės atostogos yra gerokai trumpesnės nei siūloma, o juo labiau, nei yra pas mus, Lietuvoje.

Šioje sesijoje taip pat bus aptarta situacija dėl toksinio šlamo išsiliejimo Vengrijoje, taip pat bus įvertinta padėtis sustiprintos prezidentinės valdžios Ukrainoje, balsuojama dėl 2011 m. ES biudžeto projekto, ES diplomatinės tarnybai skiriamų lėšų bei darbuotojų nuostatų

Ši sesija išskirtinė tuo, kad yra pusiaukelė EP pirmininko J. Buzeko kadencijoje, tad numatoma ir pirmininko kalba, kuria būtų įvertinta įpusėjęs veiklos laikotarpis, jo iššūkiai ir darbo rezultatai. Taip pat Europos Parlamente kalbės Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Ban Ki-moon, kuris aptars pažangą kovojant su skurdu ir klimato kaita. Minėdami kovos su skurdu dieną, europarlamentarai pasisako už vienodos minimalių pajamų formulės nustatymą ES šalyse, kas padėtų spręsti skurdo problemą.

Šiandien vakare bendrame Europos Parlamento Užsienio reikalų ir Vystymosi komitetų posėdyje turėtų būti atrinkti trys kandidatai šių metų Sacharovo premijai laimėti. Nugalėtoją dar šį ketvirtadienį iš jų išrinks EP pirmininkų sueiga.

Read Full Post »

Šios savaitės sesija Strasbūre – spalvinga temomis ir emocijomis. Vienas aktualiausių klausimų – 2010 m. ES biudžetas bei EP narių išsakyti lūkesčiai dėl lėšų Europos ekonomikos gaivinimo planui bei 300 mln. eurų pienininkystės fondui.

Bene daugiausiai diskusijų ir emocijų sukėlė rezoliucijos dėl informacijos laisvės Italijoje ir kitose ES šalyse klausimas. Nė vienas iš devynių rezoliucijų projektų, kuriuose vertinama informacijos laisvės padėtis Italijoje ir kitose ES šalyse, trečiadienį nesurinko europarlamentarų balsų daugumos. EP nariai atmetė du bendrus kelių frakcijų parengtus rezoliucijų projektus, taip pat atskirų frakcijų projektus.

Artėjant Jungtinių Tautų Klimato kaitos konferencijai Kopenhagoje (lapkričio 30 – gruodžio 11 d.), vis dažniau aptariamos ir aktualijos, susijusios su šiuo svarbiu įvykiu. Šioje sesijoje – kartu su ES Tarybos ir Europos Komisijos atstovais aptarti būdai padėti besivystančioms šalims įveikti klimato kaitos sukeliamus sunkumus.

Na, o šiandien plenariniame posėdyje EP pirmininkas Jerzy Buzekas paskelbė Pirmininkų sueigos sprendimą dėl 2009 m. Sacharovo premijos už minties laisvę laimėtojo. Šių metų Sacharovo premija paskirta 1989 m. įkurtai Rusijos žmogaus teisių gynimo draugijai „Memorial“.

Labai simboliška, kad būtent ši organizacija nominuota premijai, pavadintai vieno iš “Memorial“ įkūrėjų – Andrejaus Sacharovo vardu.

2009 m. Sacharovo premijos laureatei “Memorial“ Strasbūre gruodžio 16 d. rengiamoje apdovanojimo ceremonijoje bus įteiktas diplomas ir 50 tūkst. eurų čekis.

Tradiciškai ketvirtadienio popietę vyksta diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų ir balsuojama dėl rezoliucijų šiomis temomis. Šiandien Europos Parlamentas pasikeitė nuomonėmis ir balsavo dėl žmogaus teisių ir laisvių padėties Irane, Šri Lankoje bei Gvinėjoje.

Labai džiaugiuosi, kad rytoj jau dirbsiu biure Vilniuje, kuriame lauks susitikimų su piliečiais diena.

Read Full Post »