Feeds:
Įrašai
Komentarai

Archive for 2009 birželio

Birželio 23-24 dienomis Briuselyje vyko didžiausios Europos Parlamento politinės grupės – Europos liaudies partijos delegatų posėdis.

Europos liaudies partijos atstovų EP – 264, iš jų – ir 4 TS-LKD europarlamentarai, atstovaujantys Lietuvai. Didžiausios nacionalinės delegacijos šioje frakcijoje yra iš Italijos, Ispanijos, Lenkijos.

Europos liaudies partijos delegatų posėdyje buvo išrinktas frakcijos pirmininkas prancūzas Joseph Daul bei 10 jo pavaduotojų. Taip pat susitikimo dalyviai aptarė ir frakcijos prioritetus prasidedančiai kadencijai.

Šiame susitikime išsakiau pritarimą išvardintiems prioritetams bei ketinimą vadovautis Europos liaudies partijos dekalogu.

Tačiau esu tikra, kad turime nepamiršti vertybių, o ypač vienos iš pagrindinių  – solidarumo. Taip pat pabrėžiau savitarpio pagalbos svarbą, nes tvirtai tikiu, kad tiek energetiniai, tiek kiti projektai ES turi būti įgyvendinami šiuo principu.

Taip pat susitikime  ELP delegatai kviesti nepamiršti, kad nežiūrint į tai, jog visi mes esame iš skirtigų valstybių, turinčių unikalią, neretai skaudžią istorinę patirtį, turime siekti  pažinti vieni kitus, nes tik pasitikėdami, įtvirtinę istorinį teisingumą, galėsime kartu kurti stiprią Europą.

Rytoj vykstu į Atėnus, kur birželio 29 – liepos 2 dienomis vyks Europos liaudies partijos frakcijos susitikimas ir išplėstinis posėdis.

http://www.epp-ed.com

Su europarlamentaru Tunne Kelam

Su europarlamentaru Tunne Kelam

Su kolega A. Saudargu ir didžiosiomis frakcijos pagalbininkėmis G. Petrauskaite ir Ž. Didžgalviene

Su kolega A. Saudargu ir didžiosiomis frakcijos pagalbininkėmis G. Petrauskaite ir Ž. Didžgalviene

Read Full Post »

Pažymejimo įteikimas

Pažymėjimo įteikimas

M. Mikulėno fotografijos

Read Full Post »

Rasų (Joninių) šventė

Smagios Rasų (Joninių) šventės visiems! Sveikinimai Jonams, Janinoms ir Rasoms!

Rasos Diveniškėse

M. Mikulėno fotografija

Read Full Post »

Gedulo ir vilties diena Lietuvos liaudies buities muziejuje

Prie jurtos Liaudies buities muziejuje

M. Mikulėno fotografijos

Gedulo ir vilties diena – ne tik skaudžios istorijos paminėjimas ir įprasminimas, bet ir ateities kūrimas. Viltis, kurią turėjo mūsų seneliai, vedė Lietuvą į nepriklausomybę ir savęs išsaugojimą. Neįsivaizduojamo sunkumo sąlygomis mokydami lietuvių kalbos, dainų, rašto, poterių, sugebėjo įskiepyti meilę Tėvynei ir puoselėti viltį į ją sugrįžti. Šiandien mes su ta pačia viltimi ir valia galime kurti savo valstybę – pažindami save, semdamiesi tos senelių tvirtybės ir būdami vieningi.

1941 m. birželio 14 d. vykusių masinių trėmimų minėjimas tradiciškai vyksta Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse, kurį organizuoja Lapteviečių brolija. Čia, prie tremtinių jurtos, kiekvienais metais susirenka apie kelis šimtus žmonių. Tai proga pabūti kartu, prisiminti visus tuos, kurie patyrė tremtinio dalią. Čia susiburia žmonės su ypatinga patirtimi, žmonės iš kurių turėtumėme mokytis valios ir tvirtybės. Džiaugiuosi, kad šie minėjimai vyksta muziejuje, kuriame dirba mano tėvai ir prabėgo mano vaikystė. Būtent prie jurtos klausydavaus pasakojimų apie tremtį iš ją patyrusių žmonių ir taip dar arčiau susipažinau su to meto istorija. Muziejuje dirbantys žmonės daro didžiulį darbą istorinės atminties perdavimui ir išsaugojimui – ne tik mūsų tautiečiams, bet ir Lietuvos svečiams.

Read Full Post »

2009 metų birželio 10 dieną Europos Komisija pristatė ES Baltijos jūros regiono strategiją. Tai – išsamus dokumentas, kuriuo Europos Komisija kitoms ES institucijoms (Europos Parlamentui, Europos Tarybai, Europos ekonominių ir socialinių reikalų komitetui ir Europos regionų komitetui) pristato ES viziją Baltijos jūros regiono (o jame – net 8 ES valstybės, tarp kurių – ir Lietuva) klausimu, pagrindinius tikslus ir veiksmus šiame regione.

Strategija faktiškai buvo pradėta kurti dar 2006 metais, kuomet Europos Parlamentas priėmė dabartinio Suomijos užsienio reikalų ministro A.Stubb’o parengtą dokumentą, išdėstantį pagrindines Baltijos jūros regiono problemas ir raginantį ES imtis aktyvesnių veiksmų šioje ES pusėje. Trečiadienį Europos Komisijos pristatytame dokumente pateikiami keturi pagrindiniai Baltijos jūros regionui kylantys iššūkiai – užtikrinti tvarią aplinką; paspartinti regiono plėtrą; padidinti regiono patrauklumą bei prieinamumą; užtikrinti saugumą regione.

Strategijos įgyvendinimo plane numatyta, kad užtikrinant tvarią aplinką, visų pirma turi būti mažinamas teršalų išmetimas, imamasi priemonių natūralių zonų ir biologinės įvairovės išsaugojimui, pavojingų medžiagų naudojimo sumažinimui.

Įgyvendinant Baltijos jūros strategiją, Komisija siūlo nesteigti naujų institucijų, neskirti papildomo finansavimo – tiesiog paskirstyti turimus išteklius taip, kad tai kuo geriau prisidėtų prie strategijos įgyvendinimo. Todėl Baltijos jūros valstybėms pasiūlyta koordinuoti atskiras Strategijos įgyvendinimo sritis. Lietuva kartu su Švedija koordinuos transporto jungčių klausimus (į tai įeina tokie projektai kaip Rail Baltica, Via Baltica), taip pat prisidės ir prie kitų sričių.

Tenka apgailestauti dėl to, kad Šiaurės srovės dujotiekis (‘Nord Stream’) nepateko į Baltijos jūros strategiją. Deja, Europos Sąjungoje tokie dažni kompromisai lėmė tai, kad kai kurių projektu suinteresuotų valstybių prašymu atsisakyta šio jautraus klausimo iškėlimo į ES lygį.

Read Full Post »

Lietuvos ryto televizijoje

Vakar, birželio 8 d., dalyvavau Lietuvos ryto televizijos laidoje “Lietuva tiesiogiai“. Pirmoji laidos dalis:

Antroji dalis:

Read Full Post »

Šuolis

Dėkoju visiems už pasitikėjimą ir palaikymą!!!

Read Full Post »

Laukimas

Vis dar laukiame rezultatų. Džiaugiuosi partijos sėkme ir dėkoju visiems palaikiusiems mane. Labai smagu, kad rumšiškiečiai man patikėjo antrą vietą. 🙂

Read Full Post »

Agitaciją baigėme prie jūros

Agitacijos pabaiga pajūryje

Šiandien agitaciją baigėme Klaipėjoje. Esame už švarią ir saugią Baltijos jūrą – mums pritaria kirai, plekšnės ir medūzos! Linkėjimai visiems iš Šventosios! 🙂

Read Full Post »

Mano klipas per LNK

Jei nepavyko pamatyti TS-LKD rinkiminės agitacijos per LNK, kur šneku ir aš, galite tai padaryti dabar. Klipo ištrauka, kur kalbu aš.

Read Full Post »

Older Posts »